Novice in publikacije
12/09/2023
Tveganja držav in ekonomske študije

Nazaj v "stare slabe čase" - Raziskava o plačilni disciplini nemških podjetij v letu 2023

Nazaj v "stare slabe čase" - Raziskava o plačilni disciplini nemških podjetij v letu 2023

V nasprotju z lanskim letom na zadnjo izdajo Cofaceove raziskave o plačilnih izkušnjah podjetij v Nemčiji niso vplivali posebni dogodki, kot sta pandemija COVID-19 ali začetek vojne v Ukrajini in posledični pritiski na cene blaga. To je povzročilo učinek normalizacije in podatki o plačilih za leto 2023 so se približali ravni pred pandemijo. Tudi tokrat je več podjetij ponudilo plačilne pogoje v letu 2023 (79 % vseh udeležencev), kar je primerljivo z letom 2019 (81 %). Splošna naklonjenost kratkim plačilnim rokom v Nemčiji je ostala nespremenjena: več kot polovica anketiranih podjetij je leta 2023 zahtevala plačila v 30 dneh, medtem ko so izjemno dolgi plačilni roki (120 in več dni) ostali redki.
 
Podatki o zamudah pri plačilih kažejo, kako zelo so v zadnjih letih podjetjem pomagali vladni podporni ukrepi. Zdaj, ko so se skoraj vsi podporni ukrepi, povezani s COVID-19, končali in se je učinek energetskih subvencij izenačil, se je število podjetij, ki so poročala o zamudah pri plačilih, normaliziralo in se leta 2023 povečalo na 76-odstotni delež (glej graf 1), kar je občutno več kot v obdobju 2020-2022, vendar ne tako visoko kot leta 2019 (85 %). Kljub temu je treba omeniti, da so v avtomobilski industriji, transportu in IKT nad predpandemičnimi ravnmi. Povprečno trajanje zamud pri plačilih se je leta 2023 povečalo na 30,1 dneva (+1,4 dneva glede na leto 2022), kar je še vedno opazno pod pred-pandemskim povprečjem 39,7 dneva. Večina sektorjev (razen lesnega, gradbenega in tekstilnega) je poročala o podaljšanju trajanja zamud pri plačilih. S povprečno 22 dnevi so letos najkrajši čas čakanja doživela podjetja v sektorju papirne embalaže, medtem ko so morala biti najbolj potrpežljiva podjetja v finančnem sektorju s povprečno zamudo 39,2 dneva.

Pesimistični obeti in vse več strategij za zmanjševanje izpostavljenosti tveganju

Čeprav je plačilna disciplina tudi po tem poslabšanju razmeroma dobra, so podjetja zelo pesimistična glede svojih poslovnih obetov. Pogled na njihov trenutni poslovni položaj je letos še posebej negativen, saj le 13 % udeležencev meni, da je njihov položaj boljši kot leta 2022, 41 % pa ga zaznava kot slabšega. Tudi obeti za leto 2024 so mračni. Le 20 % udeležencev pričakuje okrevanje svojega poslovanja, 28 % pa se jih pripravlja na še slabše obete. Čeprav se je vpliv posameznih tveganj, kot so motnje v globalnih oskrbovalnih verigah, zmanjšal, se povečuje število tveganj, ki hkrati vplivajo na podjetja.
 
V tem okolju je Nemčija v primerjavi z letom 2022 izgubila podporo kot dobra poslovna lokacija, medtem ko so Združene države Amerike in Vzhodna Evropa pridobile na priljubljenosti. Nekoliko privlačnejša je postala tudi Kitajska, vendar je njena podpora v primerjavi z zgodovino ostala na zelo nizki ravni. To je tudi posledica strategij zmanjševanja tveganja nemških podjetij, ki skušajo zmanjšati svojo poslovno odvisnost od posameznih držav, dobaviteljev ali strank. Letos se je že 12 % sodelujočih podjetij odločilo za zmanjševanje tveganja, pri čemer je to najbolj vplivalo na tekstilno industrijo. V naslednjih treh letih 25 % vseh nemških podjetij, ki so sodelovala v naši raziskavi, pričakuje, da bo pri svojem poslovanju uporabljalo strategijo zmanjševanja obsega tveganja.
 
Prenesi publikacijo

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Snemi sporočilo za javnost : Nazaj v "stare slabe čase" - Raziskava o plačilni discipli... (179,97 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh