Novice in publikacije
23/11/2023
Tveganja držav in ekonomske študije

Nemška kovinska industrija: negativni obeti, vendar presenetljivo dobra plačilna disciplina

Nemška kovinska industrija: negativni obeti, vendar presenetljivo dobra plačilna disciplina

Razmere v nemški kovinski industriji nikoli niso bile lahke, vendar so s pojavom konkurenčnih kitajskih kovinskih izdelkov, ki jih podpira država, in upadom nemške avtomobilske industrije od leta 2018 postale še zahtevnejše.
 
Kljub izzivom se je glede na rezultate naših letnih raziskav o plačilih v Nemčiji plačilna disciplina v kovinski industriji v nasprotju s pričakovanji z leti izboljšala.
 

 

Nemška kovinska industrija se spopada s številnimi ekonomskimi ovirami

Nemško kovinsko industrijo je upočasnilo več gospodarskih dejavnikov. Konkurenci iz Kitajske, ki jo podpira država, je s ponujanjem cenejših izdelkov uspelo prehiteti evropska podjetja. Z leti so te subvencije privedle do znatnih presežnih zmogljivosti in prevelike ponudbe na svetovnem trgu, kar je vplivalo na cene industrijskih kovin, zlasti jekla in aluminija.
 
Nemška industrijska preobrazba v smeri zelenih tehnologij, predvsem v avtomobilski industriji, je sprožila industrijsko recesijo, ki je prizadela tudi kovinski sektor.
 
Od sredine leta 2018 proizvodnja nemške kovinske industrije upada. Poleg teh izzivov so se zaradi skokovitega porasta cen energije med okrevanjem po pandemiji in po ruski invaziji na Ukrajino povečali proizvodni stroški. Po podatkih združenja delodajalcev kovinske in elektronske industrije se je bruto profitna marža v sektorju zmanjšala s 4,4 % leta 2017 na 3,5 % leta 2021[1]. Maja 2023 je 34 % podjetij v kovinskem in elektronskem sektorju navedlo, da so imela leta 2022 bodisi zelo nizko stopnjo dobička (med 0 % in 2 %) ali celo negativno stopnjo dobička (14 % anketiranih). Septembra 2023 se 15 % podjetij pripravlja na izgubo dobička za letošnje leto.

Plačilni roki so vsako leto krajši

Ker v letni anketi družbe Coface o plačilih v Nemčiji sodeluje veliko podjetij iz kovinske industrije, je mogoče primerjati ne le plačilno disciplino v več sektorjih v enem letu, temveč tudi rezultate kovinske industrije skozi čas.
 
Leta 2019 je imelo 82 % podjetij v kovinski industriji kratek plačilni rok do dveh mesecev, 16 % pa jih je vseeno omogočalo plačilo po dveh mesecih. Razmere so se opazno spremenile. Leta 2023 jih je 53 % zahtevalo plačilo v 30 dneh po dobavi in le 5 % jih je omogočilo plačilni rok, daljši od dveh mesecev.
 
Povprečni plačilni rok v kovinski industriji se je skrajšal s 44 dni v letu 2019 na 31 v letu 2023.V istem obdobju se je plačilni rok za vsa podjetja v Nemčiji le nekoliko skrajšal, s 34 na 32 dni.

Zamude pri plačilih: pogoste, vendar kratke

Čeprav se je delež podjetij v nemški kovinski industriji, ki poročajo o zamudah pri plačilih, povečal z 62 % leta 2022 na 77 % leta 2023, je bila zamuda kratka. Eden od glavnih razlogov za veliko zamud je, da je 32 % anketiranih podjetij to prakso štelo kot tržni standard v letu 2023. V Nemčiji večina podjetij v kovinski industriji še vedno prejme plačilo v 30 dneh po zapadlosti. Leta 2023 niso poročali o nobeni zamudi, daljši od 90 dni. Povprečna zamuda pri plačilu v kovinski industriji na splošno je bila ves čas pod povprečjem celotnega gospodarstva, razen v letu 2020.

 

Zamude pri plačilih v nemški kovinski industriji skozi čas

 

graph_mainstory1

Sources: Coface Corporate Payment Surveys

 

Tveganja in obeti

Kljub pesimizmu v primerjavi z drugimi panogami izstopa dejstvo, da čeprav je kovinska industrija sicer še vedno bolj pesimistična od skupnega povprečja, ne spada več med najbolj pesimistične, temveč je neposredno pod povprečjem celotnega gospodarstva.
 
Podjetja so kot glavna tveganja v letu 2023 navedla: zahtevne poslovne in proizvodne pogoje v Nemčiji (21,4 % anketiranih), naraščajoče cene primarnih proizvodov (17,9 %) ter pomanjkanje kvalificirane delovne sile (12,5 %) in politična tveganja (11,6 %).
 
Videti je, da se je kovinska industrija predvsem zaradi političnih tveganj hitreje prilagodila spreminjajočemu se gospodarskemu okolju: 13,6 % podjetij je do leta 2023 že uvedlo strategije za zmanjšanje tveganja.
 

[1] Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie: Zahlen 2022, https://www.gesamtmetall.de/zahlen-fakten/zahlenheft/

Snemi sporočilo za javnost : Nemška kovinska industrija: negativni obeti, vendar presenetljivo dob... (153,53 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh