Novice in publikacije
06/02/2023
Tveganja držav in ekonomske študije

Od pretiranega pesimizma do pretiranega optimizma - Cofaceov barometer za 4. četrtletje 2022

Od pretiranega pesimizma do pretiranega optimizma - Cofaceov barometer za 4. četrtletje 2022

Leto 2023 se začenja z dobrimi makroekonomskimi novicami. Evropa se je uspela izogniti recesiji, ki je bila dolgo videti neizogibna. Povečanje učinkovitosti in upočasnitev aktivnosti sta privedla do izrazitega znižanja cen energentov in s tem do dobrodošle upočasnitve inflacije. Tudi možnost - čeprav zelo negotova - odboja na Kitajskem, do katerega bi lahko prišlo v drugi polovici leta, vzbuja upanje za svetovno gospodarstvo. To je bilo za finančne trge dovolj, da so podivjali, saj jih je okrepilo dejstvo, da je najbolj črn scenarij trenutno pod nadzorom.
 
V osnovi se s tem sicer strinjamo, vseeno pa si ne smemo privoščiti prevelikega zadovoljstva. Izzivi, ki so svetovnemu gospodarstvu pretili lani, so prisotni še naprej, večplastna kriza pa ne bo kar izpuhtela: geopolitična razdrobljenost, energetska kriza, podnebne spremembe, tveganja epidemij ... Svet doživlja pospešeno preobrazbo, kar ustvarja tveganja, ki bi lahko izničila še tako dobro pripravljene scenarije.
 
Glede na vse opisano je Coface zgolj minimalno spremenil ocene tveganj, saj je prilagodil 5 ocen državnih tveganj in 16 ocen sektorskih tveganj. Na neto ravni gre trend v smer zniževanja ocen.

Recesija se umika, stagflacija vztraja

Leto 2022 se je zaključilo s pozitivnimi gospodarskimi rezultati. Zaradi zmernih temperatur in precejšnjih zalog plina je v Evropi pojenjal strah pred prisilnim omejevanjem porabe, evropska gospodarstva pa bi se s tem tudi morala izogniti močnejšemu krčenju aktivnosti. Coface svoje napovedi svetovne rasti za leto 2023 zato ni spreminjal, temveč jo je ohranil pri 1,9 odstotka. Potrdil se je tudi naš scenarij stagflacije v razvitih gospodarstvih in splošne odpornosti držav v vzponu.
 
Ta kontinuiteta se odraža v naših ocenah tveganj: za samo 3 države in 10 panog smo to četrtletje oceno znižali, v primerjavi s 95 znižanji, izvedenimi v juniju 2022 in več kot 50 znižanji v oktobru 2022. Coface je v tem času navzgor prilagodil tudi ocen Indijo Indijo in Burundi ter šest sektorskih ocen, avtomobilski industriji, zahvaljujoč popuščanju napetosti v dobavnih verigah.

Naproti (mehaničnemu) znižanju inflacije v prvi polovici leta 2023

Skokoviti porast cen energentov je bil temeljni razlog za strm vzpon potrošniških cen v razvitih gospodarstvih, njihova umiritev pa je konec leta 2022 vodila v mehanično znižanje inflacije. Zdi se, da je inflacija v evroobmočju že presegla vrh. Isto velja tudi za Združene države Amerike, kjer je inflacija decembra znašala 6,5 odstotka, po tem ko je prej dosegla vrh pri 9,1 odstotka. Poleg umiritve cen primarnih proizvodov je med razlogi za padec inflacije tudi manjši prispevek blaga. Upočasnitev inflacije naj bi se po pričakovanjih nadaljevala v prvi polovici leta 2023 preprosto zaradi baznih učinkov, a pod pogojem, da bodo cene primarnih proizvodov ostale pod ravnmi, zabeleženimi v preteklem letu.
 
Glede na sorazmerno vztrajanje aktivnosti so trgi dela še naprej odporni, stopnje brezposelnosti pa dosegajo zgodovinsko nizke ravni. Konec leta 2022 je brezposelnost v evroobmočju celo še naprej padala, hkrati je v ZDA ostajala na najnižji ravni v več kot 50 letih (3,5 odstotka), v Združenem Kraljevstvu. pa se je le rahlo povečala (s 3,5 odstotka na 3,7 odstotka). Taka odpornost bi se lahko nadaljevala tudi v prvi polovici leta 2023: podjetja, ki so se v letu 2022 otepala s hudimi težavami pri pridobivanju novih kadrov, znajo med čakanjem na okrepitev aktivnosti zaposlene kar obdržati, in to navkljub šibkemu povpraševanju.

Svetovno gospodarstvo se še sooča s tveganji

Obeti za svetovno gospodarstvo ostajajo v letu 2023 slabi, okolje pa tvegano in negotovo. Glavni vir zaskrbljenosti je gibanje inflacije. Čeprav se zdi, da so prisotni deflacijski trendi, je bistveno vprašanje, kje bo inflacija pristala. Scenarij vrnitve na 2-odstotni cilj, ki so si ga zastavile centralne banke v razvitih državah, še ni v celoti pokopan, a vse bolj preteča je možnost, da se bo inflacija ustalila na višji ravni. Znižanje inflacije v prvem delu leta bi se lahko ustavilo, še preden bo ta dosegla ravni, ki so si jih zadale denarne oblasti, v drugem delu leta pa ne gre izključiti ponovne rasti inflacije.
 
Tudi okrevanje na Kitajsku je vir negotovosti. Sproščanje omejitev, povezanih s pandemijo covida 19, bi sicer moralo voditi v okrevanje kitajske potrošnje. A ker je nenadno ponovno odprtje države spremljal skokovit porast okužb, bo odboj najverjetneje postopen. Normalizacija aktivnosti bi se tako lahko začela konec prvega četrtletja 2023, močnejše okrevanje pa v drugi polovici leta, ker bo ustvarilo popolne pogoje za nov vihar na energetski fronti in s tem na področju inflacije.

Prerazvrstitve sektorjev so nazaj

Naše sektorske ocene so se v primerjavi z zadnjimi barometri spremenile le malo. Nekaj sprememb gre v negativno smer, obenem pa smo se odločili tudi za nekaj popravkov navzgor, kar odraža sorazmerno izboljšanje gospodarskega scenarija. Pozitivno smo popravili oceno za avtomobilski sektor, na Bližnjem vzhodu, kjer povpraševanje ostaja močno. Za Indijo, smo zaradi izboljšanih gospodarskih razmer v državi prerazvrstili oceno državnega tveganja.
 
Nekatera podjetja v sektorjih, ki so v preteklosti veljali za odporne - IKT in farmacevtski sektor - prav tako doživljajo težave. Strukturne težave, s katerimi se ubadajo farmacevtska podjetja v Evropi, postajajo bolj izrazita, delno tudi kot posledica vse večjih pritiskov na državne finance. Podjetja v sektorju IKT so se znašla v primežu svetovnih gospodarskih razmer in ostajajo v središču trgovinskih napetosti med Kitajsko in Združenimi državami Amerike.
 
Zahodna Evropa je spet regija z najvišjim številom znižanj ocen za sektorje (5 od skupno 11). Čeprav so kratkoročno obeti manj negativni, očitno še ni čas za izboljšanje ocen.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Od pretiranega pesimizma do pretiranega optimizma - Cofaceov barometer... (293,98 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh