Novice in publikacije
07/06/2023
Tveganja držav in ekonomske študije

Razblinjene utvare in velika pričakovanja v našem najnovejšem barometru tveganj za države in panoge

Razblinjene utvare in velika pričakovanja v našem najnovejšem barometru tveganj za države in panoge

Čeprav je začetek leta 2023 zaznamovalo veliko navdušenje, to leto verjetno ne bo tako, kot je pričakovala večina opazovalcev. Prva polovica leta je potrdila nekatera naša prepričanja:

  • ne, inflacija se v razvitih državah ne bo spontano in neboleče vrnila na svojo ciljno 2-odstotno vrednost;
  • ne, poteze centralnih bank se ob koncu leta ne bodo močno razlikovale od njihovih trenutnih potez;
  • in ne, zgolj odprava zdravstvenih omejitev Kitajski ne bo omogočila, da odigra vlogo pomožnega motorja za globalno gospodarstvo.

V ospredje sta stopili tudi dve bistveni stvari, na kateri je trg pozabil: dostop do obilja poceni energije je absolutno osrednjega pomena za delovanje globalnega sistema ter denarna politika ima veliko večji (neposrednejši) vpliv na vrednotenje premoženja in finančno stabilnost kot na maloprodajne cene.
 
Gospodarski obeti ostajajo tesno povezani z inflacijskimi gibanji in odzivom centralnih bank, naše napovedi pa so odvisne od številnih negativnih tveganj, vključno s področjema oskrbe z energijo in kreditiranja.
 
Na podlagi tega je Coface znova pregledal ocene držav, ter pri 13 zvišal in pri 2 znižal oceno, hkrati pa je pri panožnih ocenah izvedel 26 sprememb (13 prerazvrstitev in 13 znižanj ocene). To prinaša znatno izboljšanje obetov, vendar okolje kljub temu ostaja zelo zahtevno in negotovo.

 

Odpornost globalnega gospodarstva je potrjena, vendar obeti ostajajo črnogledi

Podatki o rasti glavnih gospodarstev na začetku leta so potrdili, da se nevarnost za recesijo za zdaj umirja (razen v Nemčiji). Za to je več razlogov. Prvič, Evropa je uspela preprečiti motnje pri oskrbi z energijo. Drugič, odpornost je nastopila kot posledica povečanja potrošnje v Severni Ameriki in na Kitajskem. In nazadnje, tudi gospodarstva v vzponu so potrdila svojo odpornost. Zaradi vsega tega smo svojo napoved rasti globalnega gospodarstva za leto 2023 zvišali na 2,2 %.
 
Ti različni dejavniki so izraženi v naših ocenah držav, pri čemer se je zvišanje 13 ocen zlasti nanašalo na države v vzponu[1]. Sedem od 13 zvišanj panožnih ocen je bilo povezanih s prometnim sektorjem, ki raste na račun povečanja turizma in zmanjševanja napetosti v dobavnih verigah.
 
Kljub temu gospodarski obeti za leto 2023 in naprej ostajajo neprepričljivi, zlasti v razvitih gospodarstvih. Naša napoved (2,3-odstotna rast v letu 2024) kaže, da je znatno povečanje globalne rasti malo verjetno. Globalno gospodarstvo bo še naprej skoraj stagniralo, šibkost v ZDA se bo še nadaljevala, rast v Evropi in na Kitajskem pa bo zadržano okrevala pod ravnjo pred pandemijo.

 

Inflacija se znižuje, vendar grožnja še ni minila

Na seznamu glavnih tveganj v naslednjih mesecih je tveganje za trajno inflacijo še naprej visoko. "Mehansko" znižanje inflacije v prvi polovici leta je bilo potrjeno, medtem ko posledice konflikta v Ukrajini za cene energije v večini gospodarstev izzvenevajo. Po drugi strani so bili potrjeni tudi signali globlje zasidrane inflacije, pri čemer se je osnovna inflacija ustalila na visokih ravneh v euroobmočju, Združenem kraljestvu in ZDA.
 
Še vedno so mogoči novi inflacijski pritiski. Kitajsko okrevanje še ni doseglo svojega polnega potenciala in bo verjetno povzročilo pritisk na oskrbo s plinom. Po napovedih OPEC+ o zmanjšanju proizvodnje so razmere na naftnem trgu zaostrene. Organizacija je s trga umaknila ponudbo, ki ustreza približno 3,7 % globalnega povpraševanja. Za zdaj ohranjamo svojo napoved o letnem povprečju pri približno 90 USD/sod.
 
Poleg cen energije je dobro spremljati tudi primarne kmetijske proizvode. Čeprav upad v zadnjih mesecih ni bil nujno prenesen na maloprodajne cene, se že pojavljajo nova tveganja za povečanje. Poleg rusko-ukrajinskega konflikta, ki bo še naprej povzročal pritisk, se zdi, da v drugi polovici leta 2023 na obzorje prihaja el niño. Ta podnebni pojav bi lahko z višjimi temperaturami in izrazitim pomanjkanjem vode v nekaterih delih sveta vplival na proizvodnjo in cene v letih 2023 in 2024.

 

Strožji pogoji kreditiranja in nadaljnje povečevanje števila insolventnih podjetij

Vplivi inflacije na monetarno zaostrovanje v zadnjih mesecih, kot ga še ni bilo, še niso znani, zlasti kar zadeva cene storitev. Te se še vedno povečujejo in so na ravneh, ki so stežka skladne z 2-odstotno ciljno inflacijo. Kljub temu so se nekatere glavne centralne banke odločile, da začasno ustavijo dvigovanje obrestne mere, začenši s kanadsko centralno banko, avstralsko centralno banko in verjetno ameriško centralno banko. Po drugi strani bo angleška centralna banka verjetno znova dvignila obrestno mero, ECB pa jo bo verjetno prisiljena dvigniti na naslednjih sejah.
 
Začasna ustavitev dvigovanja obrestne mere bi morala omogočiti oceno učinkov ukrepov, sprejetih v zadnjem letu dni. Pretresi v bančnem sektorju lahko namreč povzročijo zaskrbljenost glede omejevanja kreditiranja, ki je že vidno. Upočasnjevanje novega kreditiranja gospodinjstev in podjetij, ki zmanjšuje domačo potrošnjo, gospodarsko dejavnost in na koncu inflacijo, terja tudi previdno držo centralnih bank.
 
Podjetja se bodo v naslednjih mesecih morala spoprijeti z neugodnimi razmerami v obliki višjih cen in strožjih pogojev kreditiranja ter omejene domače potrošnje. Poleg tega bodo podjetja zaradi združenih učinkov postopnega zmanjševanja osnovne inflacije in povečevanja stroškov dela na enoto po splošnem povečanju marž leta 2022 verjetno doživela upad poslovnega izida iz rednega poslovanja. Strmo povečanje števila insolventnih podjetij od začetka leta v večini razvitih gospodarstev se bo v naslednjih mesecih verjetno nadaljevalo in celo okrepilo.

 

Gospodarstva v vzponu bodo še naprej poganjala globalno rast, vendar obstajajo ranljivi deli

Čeprav bo v razvitih gospodarstvih leta 2024 prišlo do zmanjšanja rasti, bi morale države v vzponu s 3,9-odstotno rastjo pospešiti najmočnejšo širitev od leta 2018. Glavni dejavnik bo postopno okrevanje kitajskega gospodarstva, kar bo koristilo izvoznikom primarnih proizvodov. Drugi dejavnik je začasna ustavitev cikla monetarnega omejevanja ameriške centralne banke.
 
Coface je zato zvišal ocene za države, ki izvažajo energijo, kot so Saudova Arabija, Katar, Nigerija in Kazahstan. Po drugi strani pa se Malezija in Filipini, ki bodo imeli koristi od priliva kitajskih turistov, vračajo k ocenam pred pandemijo. Kljub temu je treba poudariti, da je zaostrovanje globalnih pogojev financiranja številne države izpostavilo kreditnemu tveganju. Ocena za Egipt je bila znižana leta 2022, za Gano pa februarja 2023. Poleg tega v tem četrtletju znižujemo oceno za Kenijo in Bolivijo.
 
Vse naše napovedi v barometru tveganj za države in panoge
 
Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Malaysia, Philippines, Saudi Arabia, Qatar, Tanzania, Niger, Nigeria, Cape Verde, Bosnia-Herzegovina, Kazakhstan and Uzbekistan

Snemi sporočilo za javnost : Razblinjene utvare in velika pričakovanja v našem najnovejšem barom... (151,38 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh