Novice in publikacije
08/11/2023
Tveganja držav in ekonomske študije

V Franciji zamude pri plačilih daljše in pogostejše, na udaru mala podjetja

V Franciji zamude pri plačilih daljše in pogostejše, na udaru mala podjetja

Leta 2023 je 97 % francoskih podjetij svojim strankam ponudilo plačilne pogoje s povprečno zapadlostjo plačila 48 dni.
 
Kljub temu je 82 % podjetij v zadnjih 12 mesecih zabeležilo zamude pri plačilih strank. Večina jih je navedla, da so zamude pri plačilih pogostejše in daljše kot lansko leto. Poslabšanje plačilnih navad podjetij se odraža v številu insolventnih podjetij, ki se je od začetka leta nedvomno povečalo in celo preseglo ravni pred pandemijo covida-19.
 

Plačilni pogoji1: ukoreninjena praksa

Podaljšanje plačilnega roka je v Franciji uveljavljena praksa: 97 % podjetij svojim strankam omogoča podaljšanje, ne glede na sektor in velikost podjetja. Povprečni podaljšani rok znaša 48 dni, kar je bistveno dlje kot v Nemčiji (32 dni) ali celo na Poljskem (46 dni), vendar še vedno precej manj kot na Kitajskem (81 dni) in drugod v Aziji (66 dni).
 
Da je ta praksa v Franciji razširjena, dokazuje dejstvo, da 95 % mikro podjetij odobri podaljšanje roka, čeprav so razmeroma nenaklonjena takšnim plačilnim pogojem. Plačilni roki pa so krajši. Na primer, 35 % jih ponuja plačilni rok, krajši od enega meseca, v primerjavi s približno 10 % podjetij drugih velikosti.

Zamude pri plačilih: razmere se zaostrujejo, največji vpliv občutijo mikro ter mala in srednja podjetja

Leta 2003 je 82 % podjetij beležilo zamude pri plačilih. Ta delež je večji kot na Poljskem (61 %), v Nemčiji (76 %) in Aziji (57 %), kjer so plačilni roki daljši, vendar so zamude manj pogoste.
 
Na zamude pri plačilih pomembno vpliva velikost podjetja. 70 % mikro in malih podjetij je navedlo, da so se zamude pri plačilih povečale, medtem ko je bil ta delež pri srednje velikih in velikih podjetjih "samo" 53-odstoten. Poleg tega je večina mikro ter malih in srednjih podjetij poročala o pogostejših zamudah pri plačilih kot leta 2022. Pri 54 % mikro podjetij so zamude pri plačilih presegale en mesec, skoraj 20 % pa jih je navedlo zamude pri plačilih, daljše od dveh mesecev. Povprečna zamuda pri plačilu mikro podjetjem tako znaša 42 dni, malim in srednjim podjetjem 38 dni ter velikim podjetjem "le" 26 dni. Rezultati so še bolj zaskrbljujoči, saj je polovica mikro podjetij navedla, da imajo zamude pri plačilih "zelo pomemben" ali "kritičen" vpliv na njihovo stanje denarnih sredstev.
 
27 % anketirancev je kot razlog za zamude pri plačilih navedlo finančne težave svojih strank, približno 41 % pa jih sumi, da stranke namerno zavlačujejo zaradi upravljanja denarnega toka.

Insolventnost v Franciji narašča

Število insolventnih podjetij je do sredine leta 2022 ostalo zelo nizko, konec lanskega leta pa se je vrnilo na raven pred pandemijo. V prvih devetih mesecih leta je bilo zabeleženih 39.098 primerov insolventnosti, kar je 34 % več kot leta 2022 in 4,5 % več kot leta 2019.
 
Ta dinamika vpliva na vse sektorje. Insolventnost se je povečala med podjetji, ki so ustvarila prihodke, nižje od 250.000 EUR (8-odstotno povečanje v primerjavi z obdobjem januar-september 2019), prav tako pa se je v primerjavi z obdobjem pred pandemijo znatno povečalo tudi število insolventnih podjetij, katerih prihodki so presegali 10 milijonov EUR (+8 %).
 
Ta trend se bo v naslednjih četrtletjih predvidoma nadaljeval, pri čemer bodo marže in denarni tok pod pritiskom zaradi strožjih pogojev financiranja, manjšega povpraševanja in naraščajočih stroškov.

 

Mesečno število insolventnih podjetij
monthly corporate insolvencies

 

Poslabšanje gospodarskih obetov in številna tveganja

Po pričakovanjih 90 % anketiranih podjetij naj bi se gospodarske razmere poslabšale oziroma, v najboljšem primeru, naj bi gospodarska aktivnost v Franciji in po svetu ostala stabilna, kar pričakujejo podjetja vseh velikosti.
 
Čeprav obeti za rast v Franciji in Evropski uniji v letu 2024 ostajajo omejeni, izvozna podjetja tema trgoma še vedno dajejo veliko prednost (72 % Franciji in 60 % EU) in ju vidijo kot najboljšo priložnost za svoje poslovanje naslednje leto.
 
V negotovih geopolitičnih okoliščinah v svetu, ki prispevajo k nearshoringu2 in friendshoringu3, je 12 % anketiranih podjetij poročalo, da so vsaj del svoje dejavnosti že preselila. 84 % podjetij, ki so del svoje dejavnosti preselila ali to nameravajo storiti, načrtuje selitev znotraj Francije.
 
Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Plačilni pogoji – čas od nakupa izdelka ali storitve do zapadlosti plačila.

[2] Nearshoring – selitev gospodarske dejavnosti v državo, ki je geografsko bliže.

[3] Friendshoring – selitev gospodarske dejavnosti v državo, ki je geopolitični zaveznik.

Snemi sporočilo za javnost : V Franciji zamude pri plačilih daljše in pogostejše, na udaru mala ... (125,52 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh