Novice in publikacije
03/01/2024
Novosti o družbi, Tveganja držav in ekonomske študije

Xavier Durand: "Bližamo se zidu dolga, saj bodo v letu 2025 zapadli veliki dolgovani zneski"

Xavier Durand: "Bližamo se zidu dolga, saj bodo v letu 2025 zapadli veliki dolgovani zneski"

Preberite prvi del intervjuja Xavierja Duranda, kjer je pojasnil posledice konfliktov po svetu za podjetja in kaj to pomeni za Coface.

  

Kako daleč bo šla normalizacija insolventnosti podjetij?

To je težko napovedati, kajti ko posredujejo politiki in centralne banke, to storijo na podlagi referenčnega okvira, ki ga ni lahko pravilno določiti: treba je zamejiti inflacijo in hkrati poskrbeti, da ne pride do ogromne recesije. Ključno je vedeti, kako daleč bodo šle stvari, glede na to, da je za prenos denarne politike v realno gospodarstvo potreben čas. Obrestne mere se povečujejo že 18 mesecev, inflacija pa se je šele začela spet zniževati. Cilj je zagotoviti t. i. mehak pristanek. V letu 2024 naj bi se rast na svetovni ravni zmanjševala do 2,2 %, kar je zgodovinsko gledano relativno malo.

Kako se spreminja dostop do financiranja?

Podjetja se že vrsto let financirajo poceni. V prihodnosti stroškovni pogoji in obseg financiranja ne bodo več tako ugodni. Podjetjem je med nedavnimi krizami koristila vladna podpora, vendar se postavlja vprašanje: Ali so izkoristila priložnost, da spremenijo svoj poslovni model? Ali pa za poslovanje še vedno uporabljajo izposojeni denar in jih čaka neizogibno, ko svojih dolgov ne bodo mogla odplačati samo z denarnim tokom? Gre za to, da veste, katera podjetja spadajo v katero kategorijo.
 
Približno dve tretjini posojil z jamstvom države je še vedno neporavnanih; torej je to glede na trenutne pogoje financiranja še vedno neka vrsta podpore. Toda naslednje leto se bodo tako imenovana zombi podjetja pri refinanciranju znašla pred zidom, skozi katerega se bodo nekatera od njih le stežka prebila. Tržna logika bo spet prevladala, iz krize pa bodo izstopili novi zmagovalci in poraženci.

“Bližamo se zidu dolga, saj bodo v letu 2025 zapadli veliki dolgovani zneski”

Res je, da so poslovne marže še vedno dobre, prav tako denarni tokovi, zato je v okolju, kjer je izhodišče pozitivno, zaostrovanje denarne politike dolgotrajno. To še posebej velja, ker so si podjetja več let zagotavljala vire financiranja po zelo nizkih obrestnih merah.
 
Bližamo se zidu dolga, saj bodo v letu 2025 zapadli veliki dolgovani zneski. Vse bo odvisno od stopnje normalizacije. Za zdaj je število stečajev še vedno blizu letnega povprečja iz obdobja pred pandemijo in v Franciji znaša približno 50.000 na leto.

Ali bi se morali bati naložbenega zidu, ki nas čaka ob ekološkem in energetskem prehodu?

Naložbe v brezogljično energijo so se v zadnjih letih močno povečale: trenutno znašajo nekaj manj kot dva bilijona dolarjev na svetovni ravni. Toda ta številka je še vedno veliko premajhna, če želimo iti v korak s Pariškim sporazumom. Vsako leto do leta 2030 bi bilo namreč potrebno več kot dvakrat toliko. Primanjkljaj je še vedno ogromen, zlasti ker ga je treba financirati pod veliko bolj restriktivnimi pogoji kot v preteklosti.
 
Pri tem bodo morali pomagati vsi deležniki v gospodarstvu in uspelo bo le s skupnim prizadevanjem držav, ki morajo ustvariti ustrezen davčni in regulativni okvir, pa tudi gospodinjstev in podjetij.

Ali so se podjetja sposobna spoprijeti s temi prehodi?

Gre za zapleten prehod. Čeprav so podjetja politike družbene in okoljske odgovornosti uvedla že pred letom 2023, so izzivi podnebne krize v zadnjih letih dobili popolnoma novo razsežnost. Podnebni ukrepi napredujejo, uvajajo se predpisi in klasifikacije, vendar je okvir kot celota zelo zapleten.
 
Na področju ekološkega prehoda so med panogami razlike. Nekatere panoge, na primer gradbeništvo, so v prednosti: k ukrepanju so jih spodbudili zlasti predpisi. V drugih panogah je njihov gospodarski model resno ogrožen; to velja na primer za avtomobilsko industrijo, ki je v procesu korenitega preoblikovanja.
 
Poleg deležnikov je seveda edinstven tudi položaj posameznega podjetja. Toda vsa si prizadevajo za prestrukturiranje, da bi se lahko spopadla s temi zapletenimi vprašanji, ki vplivajo na njihovo kulturo ter znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo, da bi se preoblikovala in (na novo) uveljavila. Hkrati morajo biti sposobna izpolnjevati nove regulativne standarde, ki postajajo vse bolj zahtevni.
 
Za podjetja je razmere še toliko težje razumeti, saj okvir na mednarodni ravni še zdaleč ni ustaljen. In to ob predpostavki, da bo med državami sklenjen dogovor, kar pa ni očiten cilj.
 
Toda obstaja tudi druga plat medalje: ekološki prehod bo ustvaril tudi priložnosti, na primer nove vrste delovnih mest, nove trge in nove tehnologije. Gospodarstvo nenehno uvaja inovacije in ekološki prehod bo plodna podlaga za nove rešitve.

Kakšne ukrepe izvaja Coface zlasti z vidika družbeno odgovornega poslovanja?

Naša strategija družbene odgovornosti temelji na treh ključnih prednostnih nalogah: Coface kot delodajalec, Coface kot kreditna zavarovalnica in Coface kot organizacija, ki si prizadeva za zmanjšanje svojega odtisa.
 
Kot zavarovalnica imamo naložbeni portfelj, vreden tri milijarde evrov, in pripravili smo pravila za odgovorno vlaganje. Izračunavamo ogljični vpliv portfelja in skrbimo, da se ta stalno zmanjšuje. Izključujemo različne vrste poslov – po taksonomiji (na primer panoge, ki povzročajo onesnaževanje/neetične panoge) in naš portfelj ima iz leta v leto boljšo oceno ESG (okolje, družba, upravljanje).
 
Naša trgovinska politika predvideva tudi omejitev ali zmanjšanje naših obveznosti v industrijah, povezanih s fosilnimi gorivi, in v neetičnih panogah (zlasti v zvezi z orožjem, ki ga prepoveduje Ottavski sporazum, stavami, ogroženimi vrstami itd.).
 
Pozorni smo tudi na to, kako izvajamo svoje dejavnosti: zmanjšujemo prostor, ki ga zasedamo, ter število potovanj, ki jih opravimo, tudi na splošno, kar nam omogoča razširjeno delo na daljavo.
 
Ne nazadnje smo se odločili, da bomo do leta 2025 podvojili podporo, ki jo namenjamo projektom ESG v okviru rešitev zavarovanja posameznih tveganj (obnovljivi viri energije, varovanje naravnega okolja, zdravje itd.).
 
Kot odgovoren delodajalec pripravljamo kadrovsko politiko v okviru Coface, katere cilj je zagotoviti dobro počutje naših zaposlenih. Kako? Z zagotavljanjem vključujočega in raznolikega okvira, ki jim bo pomagal pri razvoju. To je ključ do uspeha naših ekip, sestavljenih iz članov več kot 80 narodnosti iz 58 različnih držav. Sistematično merimo zavzetost zaposlenih, nato pripravimo akcijske načrte: razvijamo karierne priložnosti z mednarodno ali funkcionalno mobilnostjo ali oblikujemo posebne načrte usposabljanja za naše največje talente, pri čemer uporabljamo zlasti notranje akademije, katerih cilj je nadgradnja znanja in spretnosti. Poleg tega izvajamo številne pobude za spodbujanje raznolikosti znotraj podjetja Coface, vključno z enakostjo spolov. Delamo vse, kar je v naši moči, da bi čim prej dosegli enako plačilo in povečali zastopanost žensk med višjimi vodstvenimi delavci: do leta 2030 želimo doseči 40-odstotni delež žensk, čemur smo že blizu, saj danes ta delež znaša 36 %.

Kako se v teh zahtevnih časih spreminja vloga kreditnega zavarovanja?

Svet je bolj zapleten in manj predvidljiv. Naša vloga je zdaj bolj kot kdaj koli prej pomagati strankam varno in zanesljivo krmariti po teh razburkanih vodah. Naše delo običajno zajema preprečevanje tveganj, odškodnine in izterjavo neplačanih dolgov.
 
Spremljamo tveganja za podjetja, kar je danes zaradi večjih premikov v družbi še pomembnejše. Za ta namen smo vzpostavili edinstveno infrastrukturo. Obsega od ekonomske analize panog in držav do pridobivanja zanesljivih podatkov iz obsežnih bilanc stanja in izkazov poslovanja. Naša informacijska baza spremlja 188 milijonov podjetij v 200 državah. Naši podatki, strokovnjaki in tehnološki sistemi upoštevajo najnovejše dosežke na področju umetne inteligence, vse to pa je podlaga za naše strokovno znanje v zvezi z analizo tveganj. To je stroka, ki zahteva naložbeno zmogljivost, določeno velikost ter dolgoletne izkušnje in podatke.
 
V praksi za podjetja razvijamo orodja za ocenjevanje in sledenje, ki našim strankam omogočajo, da spremljajo svoje kupce. Naša ponudba se je razširila tudi zato, ker so naše storitve uporabnikom prijazne. Stranke morajo imeti možnost hitrega dostopa do naših podatkov. Pred petimi leti smo za izdajo garancije potrebovali teden dni, danes pa zadostuje nekaj ur. Tudi povezljivost je prednostna naloga in mora biti optimalna.
 
Že tri leta razvijamo vrsto informacijskih storitev, ki dopolnjujejo našo dejavnost kreditnega zavarovanja in delujejo z njo v sinergiji. Naši podatki, na podlagi katerih analiziramo tudi lastne kreditne obveznosti, pomagajo strankam spremljati tveganje njihovih dobaviteljev in kupcev. Uporabni so za iskanje trgovinskih partnerjev od začetka do konca.
 
Mala in zelo majhna podjetja, ki ne objavljajo toliko podatkov kot večja podjetja, morajo obvladovati tveganja z manj znanja. Prizadevamo si za dolgoročno izboljšanje storitev, ki jim jih ponujamo, in pri tem nenehno napredujemo, kar nam omogočajo množica podatkov, ki so na voljo, in nove tehnologije. Ponuditi jim moramo preprosto in učinkovito rešitev, pri čemer ta pristop poleg pravne analize in analize tveganj izkorišča tehnologijo. Končno je treba najti tudi prave distribucijske kanale in ohranjati ravnovesje med časom, porabljenim za prodajo, in ceno storitve.

Kakšen je dolgoročni potencial kreditnega zavarovanja?

V tem zelo zahtevnem sektorju nas ni veliko. Hkrati pa morajo podjetja po vsem svetu spremljati svoje kreditno tveganje: četrtina vseh stečajev na svetu naj bi bila povezana s težavami z dolgovi. Zato imamo ključno vlogo, saj podjetjem s kreditnim zavarovanjem ali z zagotavljanjem podatkov pomagamo preprečevati tveganja. V Nemčiji in na Poljskem opravljamo tudi dejavnost faktoringa, faktorje pa podpiramo tudi drugod.
 
Ukvarjamo se predvsem s preprečevanjem. Kreditno zavarovanje ni drag produkt: v prometu podjetja predstavlja nekaj deset bazičnih točk. Da bi torej uravnotežili prejete premije in izplačane odškodnine, morate najti optimalno razmerje med prodajno ceno storitve in stopnjo tveganja, ki ste jo pripravljeni prevzeti. Vse to pomeni, da smo zavezani dobro zasnovanim transakcijam med zavarovancem in zavarovalnico. V začetku leta so bili doseženi dobri rezultati, ki so večinoma posledica našega dobrega upravljanja in preprečevanja tveganj.
 
Preberite prvi del intervjuja Xavierja Duranda, kjer je pojasnil posledice konfliktov po svetu za podjetja in kaj to pomeni za Coface.

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh