Novice in publikacije
25/05/2023
Novosti o družbi

Zaveza skupine Coface za zmanjšanje ogljičnega odtisa

Zaveza skupine Coface za zmanjšanje ogljičnega odtisa

 

Skupina Coface si je zastavila jasne cilje na področju družbene in okoljske odgovornosti, zlasti v zvezi z neposrednimi in posrednimi emisijami toplogrednih plinov. Prvi mejnik je leto 2025.

 

 

 

Kako namerava skupina Coface zmanjšati svoj okoljski odtis?

Zaveze skupine Coface na področju družbene in okoljske odgovornosti so bistvene za njeno strategijo razvoja. Skupina Coface želi prispevati k omejevanju globalnega segrevanja na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050.
 
Skupina Coface prilagaja svoj poslovni model: postopoma začenja upoštevati okoljska in podnebna tveganja strank in dolžnikov (strank njihovih strank) ter okoljski in družbeni vpliv svojih naložb. Skupina je že predstavila pobudo za povečanje podpore, ki jo zagotavlja projektom ESG posameznega tveganja (produkti varovanja pred tveganjem za zaščito pred srednje - in dolgoročnimi trgovinskimi in političnimi tveganji).
 
Skupina Coface je leta 2022 izvedla celovito oceno ogljičnega odtisa (za leto 2019), pri kateri je uporabila metodologijo Bilan Carbone ®, ki jo je pripravila Agencija za zeleni prehod (ADEME). Cilj pregleda je bil oceniti in obravnavati emisije toplogrednih plinov, ki jih neposredno in posredno ustvarijo poslovne dejavnosti skupine (obsega 1, 2 in 3) na treh ključnih področjih:

 • naložbe (vir: Amundi);
 • finančna podpora strankam z zavarovanjem terjatev (znesek plačanih nadomestil);
 • poslovanje (nabava, prevoz potnikov, energija in osnovna sredstva).

V tem postopku je bil pripravljen akcijski načrt za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov skupine.

 

Naložbe

Cilj skupine Coface je 30-odstotno zmanjšanje z naložbami povezanih emisij toplogrednih plinov (obsega 1 in 2), ki se nanašajo na delnice in podjetniške obveznice, med letoma 2020 in 2025. Skupina bo za doseganje tega cilja še naprej lobirala pri 20 največjih povzročiteljih emisij ogljikovega dioksida v svojem portfelju na vseh področjih okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) dejavnikov - vključno s podnebjem, da bi jih spodbudila k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Skupina Coface se bo nato osredotočila na določitev vmesnih ciljev - najprej do leta 2030 - z namenom lažjega doseganja nevtralnosti do leta 2050.
 
Zdaj se spremlja rezultat glede dejavnikov ESG za naložbeni portfelj in najnižje ocene so izključene (G) ali omejene (F). Skupina Coface ima tudi politiko omejevanja naložb v termalni premog.

 

Uporaba produktov zavarovanja terjatev

Coface kot kreditna zavarovalnica, strankam ponuja finančno podporo tako, da jim plača odškodnino za neplačane dolgove. Skupina Coface skladno z metodologijo Bilan Carbone® upošteva neposredno finančno podporo, ki jo zagotavlja strankam. To pomeni, da skupina Coface pri merjenju svojih emisij toplogrednih plinov (obsega 3) vključuje emisije strank, ki so prejele odškodnino.
 
Cilj skupine Coface je med letoma 2019 in 2025 doseči 7-odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov za zahtevke, ki jih obravnava pri poslovanju na področju zavarovanja terjatev.
 
Njena strategija za zmanjšanje teh posrednih emisij temelji na dvojnem pristopu:

 • aktivnem vključevanju strank v postopek zmanjševanja emisij;
 • revidiranju poslovne politike izključevanja.

Skupina Coface bo v prihodnjih letih nenehno ponovno ocenjevala te cilje, ko bo razvita ustrezna programska oprema.

 

Poslovanje

Glede na oceno ogljičnega odtisa skupine je ogljični odtis poslovanja skupine Coface v letu 2019 znašal 42.762 ton ekvivalenta CO₂. Skupina namerava v okviru naslednjega načrta te emisije med letoma 2019 in 2025 zmanjšati za 11 %.

 

Odgovorna nabava
 • Sodelovanje z dobavitelji in dajanje prednosti podjetjem, ki so zavezana poti, združljivi s Pariškim sporazumom
 • Izvajanje odgovornih digitalnih praks za obvladovanje količine uporabljenih/shranjenih podatkov
 • Zmanjšanje tiskanja dokumentov za 30 %
Potovanja
 • Zmanjšanje prevozov na delo z ohranjanjem prakse dela na daljavo
 • Spodbujanje bolj nizkoogljične mobilnosti z motiviranjem zaposlenih, naj namesto avtomobila uporabljajo javni prevoz in namesto z letalom potujejo z vlakom, ter pospešitev elektrifikacije voznega parka vozil skupine Coface in omogočanje lažjega polnjenja vozil
 • Zmanjšanje poslovnih potovanj za 40 % v primerjavi z letom 2019 z dajanjem prednosti sestankom na daljavo
 • Spodbujanje bolj celostne uporabe avtomobilov, ki je bolj prilagojena potrebam, z usposabljanjem vseh zaposlenih s službenimi avtomobili za okolju prijazno vožnjo in ponujanjem paketov mobilnosti
Energija in osnovna sredstva
 • Zmanjšanje vseh pisarniških prostorov za 30 %
 • Sistematično upoštevanje dostopa do javnega prevoza ali energetske učinkovitosti pri izbiri lokacije novih prostorov
 • Omejevanje uporabe ogrevanja in klimatske naprave
 • Podaljšanje življenjske dobe službenih vozil

Akcijski načrt je mogoče sčasoma dopolniti z dodatnimi pobudami: Strategija za razogljičenje skupine Coface temelji na rednem posodabljanju revizije izračuna ogljičnega odtisa skupine. Za ocenjevanje, ali je skupina Coface izpolnila zaveze, se bo uporabila revizija za leto 2025. "Podpora in sodelovanje vseh deležnikov (dobaviteljev, zaposlenih, strank in podjetij, v katera skupina Coface vlaga) bosta ključna ne le za doseganje naših ciljev, temveč tudi za prispevanje k skupnim prizadevanjem za doseganje ogljične nevtralnosti po vsem svetu do leta 2050", pojasnjuje Emilie Bertholon, vodja na področju CSR skupine.

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh