Novice in publikacije
15/03/2024
Tveganja držav in ekonomske študije

Gradbeništvo in energetski prehod: kateri so dejavniki rasti v kriznem sektorju?

Gradbeništvo in energetski prehod: kateri so dejavniki rasti v kriznem sektorju?

Naraščajoče obrestne mere in cene blaga, globalno pomanjkanje delovne sile: ali kriza vpliva na gradbeni sektor na vseh področjih? Sektor se spopada s številnimi težavami, ki naj bi bile prisotne tudi letos. Vendar pa obstaja veliko priložnosti za rast, zlasti zaradi naraščajočih potreb, povezanih z energetskim prehodom.

Stanovanjske in poslovne nepremičnine: kriza se stopnjuje

Na gradbeni in nepremičninski sektor, ki doživljata obdobje intenzivne gospodarske napetosti, tako v stanovanjskem kot v poslovnem sektorju, vplivajo naraščajoče obrestne mere, cene blaga, spremembe na trgu dela in omejen dostop do posojil.
 
"Stanovanjski trg se spopada z dvojno omejitvijo: hitro rastjo obrestnih mer in svetovnim pomanjkanjem delovne sile. Družbe za poslovne nepremičnine so še posebej prizadeli širjenje dela na daljavo - ki je povzročilo hiter upad povpraševanja po delovnih prostorih - in visoke obrestne mere, ki so znatno upočasnile število nepremičninskih transakcij," je poudaril Jonathan STEENBERG, ekonomist za Združeno kraljestvo, Irsko, nordijske države in gradbeni sektor.
 
Ta vprašanja vplivajo tudi na raznolik gradbeni sektor, kar se konkretno odraža v njegovi uspešnosti. Zaradi naraščajočih cen gradbenih del in zemljišč so se zvišale cene naložb, naraščajoče obrestne mere pa povzročajo slabšo kreditno sposobnost družb, ki se ukvarjajo s poslovnimi nepremičninami.
 
"V okviru GSE beležimo v povprečju 40-odstotni upad projektov na področju poslovnih nepremičnin. To velja za vse države in trge, na katerih delujemo," ugotavlja Roland PAUL, predsednik skupine Global Solutions & Engineering (GSE), svetovnega izvajalca, specializiranega za projekte na področju poslovnih nepremičnin z rešitvami na ključ (projektiranje, gradnja, razširitev, prenova, opremljanje): tovarne, poslovni prostori, logistični centri.

Energetski prehod: priložnosti za gradbene strokovnjake

Številni spodbujevalni načrti v Evropi in Združenih državah Amerike kažejo, da so naložbe v energetski prehod zdaj na visoki ravni in lahko ustvarijo stvarne priložnosti ali ključne dejavnike rasti, ki jih je treba izkoristiti.
 
Danes je trend bolj usmerjen v prenovo kot v gradnjo. "Energetska učinkovitost se pri stanovanjskih in poslovnih nepremičninah vse bolj poudarja, zlasti ko gre za razvoj industrijskih območij, kar je velik izziv za industrijo," je pojasnil Abou DEMBELE, vodja za gradbeni sektor in prevzem tveganj, ki izhajajo iz poroštev, v zavarovanje. Enako velja za proces reindustrializacije, ki že poteka v več državah, in to ne le v velikih mestih. Ta trend se krepi v številnih sektorjih dejavnosti. Medtem ko energetski prehod povzroča velike omejitve za gradbeno industrijo (okoljski standardi, upravni postopki itd.), je veliko tudi prepoznanih priložnosti, ki zagotavljajo nove vire rasti za akterje v tem sektorju:

  • čista gradbišča z vidika ravnanja z okoljem;
  • ohranjanje biotske raznovrstnosti pri gradbenih in obnovitvenih projektih;
  • uporaba materialov, ki zmanjšujejo ogljični odtis;
  • upoštevanje dobrega počutja strokovnih delavcev v sektorju.

"Trg je mogoče spodbuditi k pozitivni dinamiki. Vendar zgolj upoštevanje standardov ne bo dovolj. Današnja gradbena industrija ima pomembno vlogo pri svetovanju svojim strankam, ki imajo visoka pričakovanja, ko gre za okoljske vidike. Zdaj ne morete več graditi, ne da bi pri tem pomislili na svoj vpliv v smislu družbeno odgovornega ravnanja," je ugotovil Roland Paul.

Vrh