Novice in publikacije
03/04/2024
Tveganja držav in ekonomske študije

Kaj je politično tveganje in kako vpliva na komercialni kredit?

Kaj je politično tveganje in kako vpliva na komercialni kredit?

Zaradi preoblikovanja svetovne ureditve, povečevanja (geo-)političnega tveganja in poglabljanja podnebne krize je politično tveganje znova v središču pozornosti, saj neizogibno gospodarsko vpliva na svetovno trgovino in poslovanje. Kako se lahko učinkovito zaščitimo? V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali to tveganje, ki mu vsi namenjajo čedalje več pozornosti.

Kaj je politično tveganje?

Meriti izpostavljenost političnemu tveganju pomeni ocenjevati politično stabilnost države. Politično tveganje je lahko politične, družbene, varnostne ali podnebne narave (glej spodaj). To je lahko tudi politična odločitev, ki prepreči, da bi bila transakcija nemoteno izvedena, npr.:

 • blokiranje prenosa sredstev,
 • zaplemba naložb ali premoženja,
 • javni organ ni pripravljen izpolniti svojih obveznosti,
 • gospodarski embargi ali sankcije,
 • nacionalizacija,
 • razlastitev.

Ti pretresi lahko vplivajo na podjetja, finančne institucije, banke in vlagatelje. Politična nestabilnost države lahko znatno vpliva na poslovanje katerega koli podjetja, ne glede na njegovo velikost, ali na trge, na katerih podjetje posluje.
 
Politično tveganje je poleg neplačevanja obveznosti sestavni del rešitve za posamezna tveganja: kritje posameznega srednjeročnega kreditnega tveganja, ki ga ni mogoče preklicati.

Svetovna trgovina: štiri večja politična tveganja

1. Poseganje vlade

V politični krizi ali ob spremembi vlade se vlada, ki ima oblast, lahko odloči zapleniti naložbe podjetij. To se lahko med drugim zgodi, kadar pride na oblast nova politična stranka, ki želi nacionalizirati gospodarske sektorje, pogosto brez poštenega nadomestila za zadevna podjetja. Zaradi teh razlastitvenih ukrepov zadevna podjetja izgubijo sredstva ali naložbe.

2. Vojna, državljanski nemiri in teroristični napadi

Vojna, nemiri ali teroristični napad lahko na poslovanje podjetja vplivajo na več načinov:

 • uničenje ali zaprtje poslovnih prostorov,
 • oškodovanje ali izguba sredstev (premoženja in finančnih sredstev),
 • nezmožnost nadaljnjega poslovanja.

Nekatera podjetja se lahko celo znajdejo pod posebnim pritiskom, če veljajo za "politične sovražnike". Tak incident lahko podjetjem povzroči resne težave z denarnim tokom in pojavi se lahko tveganje neplačila poslovnim partnerjem.
 
Gospodarski vpliv vojne se precej razlikuje od podjetja do podjetja ter je odvisen zlasti od tega, kako so podjetja in zadevne države izpostavljeni hitro naraščajočim cenam primarnih proizvodov. V obdobju geopolitične napetosti se finančni stroški podjetij zvišujejo, podjetja pa tega zvišanja ne morejo vedno prenesti v svoje prodajne cene.

3. Embargi in sankcije

Ali trgujete z državo, za katero velja trgovinski embargo ali sankcije? Pozor: za vaš uvoz in/ali izvoz lahko hitro začnejo veljati omejitve. Ti ukrepi, ki pomenijo politično tveganje, s katerim se boste najverjetneje spoprijeli, se v splošnem izvedejo zelo hitro. Če za vašega partnerja veljajo sankcije, imate lahko znatne izgube, čeprav se je vaš poslovni odnos začel precej pred poslabšanjem razmer.
 
V takih okoliščinah morate biti (dobro) zaščiteni ... in znati morate predvideti taka tveganja!  "Smo vodilni na svetu na področju poslovnega kreditnega zavarovanja in upravljanja tveganj, naša ključna prednost pa je, da znamo prevzemanje tveganj v zavarovanje prilagoditi v skladu s političnimi in geopolitičnimi tveganji, s katerimi se spoprijemamo. Zaradi edinstvenega strokovnega znanja in tesnega sodelovanja s strankami lahko predvidimo tveganja za državo, povezana z njihovimi dejavnostmi, ter stranke učinkovito zaščitimo pred temi tveganji,", poudarja Benjamin LAMBERT, vodja področja za politična in kreditna tveganja ter namestnik direktorja za posamezna tveganja pri družbi Coface.

4. Podnebna tveganja

Zaradi čedalje pogostejših napovedi o prihodnosti planeta Zemlje so okoljska merila postala precej pomembnejša pri ocenjevanju političnih tveganj. V zvezi s tem so podjetja izpostavljena dvema večjima tveganjema:

 • fizično tveganje (pogostost izrednih podnebnih dogodkov),
 • prehodno tveganje (učinki vladnih ukrepov na podjetja).

Družba Coface z združevanjem indeksov izpostavljenosti* in občutljivosti** ocenjuje ranljivost države zaradi podnebnih tveganj na podlagi šestih sektorjev, ki so bistveni za to, da država pravilno deluje: hrane, dostopa do vode, zdravstvenega sistema, ekosistemskih storitev, človeškega življenjskega prostora in infrastrukture.
 
* Indeks izpostavljenosti: merjenje tega, kako ranljiva je država zaradi podnebne motnje. Ta indeks zajema fizični učinek podnebnega tveganja.
** Indeks občutljivosti: ocena stopnje učinka podnebnega šoka na podlagi topografskih spremenljivk, demografskih podatkov ali gospodarske strukture države..

Kako je mogoče ugotoviti ta tveganja?

Ekonomski strokovnjaki družbe Coface tveganje za državo ugotovijo tako, da analizirajo makroekonomske, finančne in politične podatke. Skozi vse leto ocenjujejo skupno 160 držav. Ker je bistveno, da so te informacije vedno posodobljene, družba Coface vsako četrtletje pripravlja barometer tveganj za države in panoge, da vsem strankam in partnerjem omogoči spremljanje najnovejšega dogajanja v državah, v katerih poslujejo.
 
Poleg tega družba Coface posebej ocenjuje politično in družbeno tveganje. Ta ocena temelji na družbenogospodarskih kazalnikih, značilnih za vsako posamezno državo, ter se izračuna z analiziranjem medsebojnega vplivanja med svetovnimi gospodarskimi dejavniki in lokalnimi dogodki (političnimi, družbenimi in okoljskimi), značilnimi za vsako posamezno državo. Za leto 2023 ocene indeksa družbe Coface kažejo višje ravni tveganj kot pred pandemijo (glej naš članek Social & Political Risk: what to expect in 2024 (Družbeno in politično tveganje: kaj lahko pričakujemo v letu 2024)).
 
"Po več kot 70 letih miru je politično tveganje v različnih oblikah spet v središču pozornosti in zadnja leta vpliva na agende številnih držav. Ta tveganja se očitno povečujejo zlasti zaradi preoblikovanja svetovne ureditve ter podnebne krize, dveh glavnih virov negotovosti in nestabilnosti v prihodnjih letih.", Ruben NIZARD, ekonomist za Severno Ameriko in vodja področja za politična tveganja pri družbi Coface.

Tveganja za podjetja in državo: kako se lahko podjetja zaščitijo?

Prodajne pogodbe, nakupne pogodbe ali pogodbe o uvozu blaga, financiranje ali naložbe: ste malo ali srednje veliko podjetje, velika skupina ali finančna institucija, ki si želi zagotoviti varno poslovanje? Poslovno kreditno zavarovanje je ena najboljših rešitev za zaščito pred političnim tveganjem.
 
Če se v državi, v kateri ali s katero trguje vaš poslovni partner, zgodijo politični nemiri, ta najverjetneje ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti, zato se bo vaše podjetje moralo spoprijeti s težavami zaradi neplačila in slabih terjatev. Take razmere slabijo vaš denarni tok in lahko povzročijo celo insolventnost. Poslovno kreditno zavarovanje družbe Coface ni samo zaščitniški ukrep: vključuje tudi preventivni vidik, saj zagotavlja vnaprejšnje ocenjevanje vaših poslovnih partnerjev (strank, dobaviteljev) in trgov še pred začetkom poslovnega odnosa.
 
Rešitve družbe Coface za posamezna tveganja podpirajo vaše poslovanje s prilagojenim srednje- in dolgoročnim kritjem za zaščito pred tveganjem neplačila, vključno s tistimi rešitvami, ki so povezane s političnimi in komercialnimi tveganji (neplačevanje obveznosti). V družbi Coface se jamstva za posamezna tveganja izvajajo na podlagi posebne metodologije, ki jo uporablja tesno povezana ekipa strokovnjakov za prevzemanje tveganj v zavarovanje in ekonomistov.
 
Družba Coface, ki je že več kot 75 let vodilna na svetu na področju upravljanja tveganj, pomaga podjetjem, da se zaščitijo pred neplačilom in se lahko zato popolnoma brezskrbno razvijajo. Obrnite se na naše strokovnjake, da boste poiskali rešitev poslovnega kreditnega zavarovanja, ki ustreza vašim potrebam, ali da vam bodo zagotovili kreditno svetovanje, prilagojeno vašim zahtevam.

Vrh