Novice in publikacije
19/03/2024
Tveganja držav in ekonomske študije

Zamude pri plačilih na Kitajskem so se še skrajšale, vendar so podjetja vse bolj previdna

Zamude pri plačilih na Kitajskem so se še skrajšale, vendar so podjetja vse bolj previdna

Anketa družbe Coface o plačilni disciplini kaže, da je bilo v letu 2023 več podjetij pripravljenih odobriti podaljšanje plačilnega roka, vendar so povprečni rok skrajšala z 81 na 70 dni.

  • Ker so se plačilni roki skrajšali, je bilo leta 2023 zamud pri plačilih več, vendar pa se je povprečna zamuda pri plačilu skrajšala s 83 na 64 dni.
  • Nadaljeval se je trend upadanja izjemno dolgih zamud pri plačilih (nad 180 dni).
  • Več kot polovica anketirancev je izrazila pričakovanje, da se bodo pogoji poslovanja v letu 2024 izboljšali, čeprav naj bi bila upočasnitev povpraševanja letos bolj izrazita. Ostra konkurenca je še vedno veljala za največje tveganje za poslovanje v letu 2024, vendar naj bi se od leta 2023 zmanjševala.

Junyu Tan, ekonomist za severno Azijo pri družbi Coface, je dejal: "Leta 2023 so se gospodarske dejavnosti po pandemiji v splošnem normalizirale. Enako je veljalo za poslovne prakse podjetij v zvezi s plačilnimi pogoji. Ko so se konkurenca na trgu in prakse normalizirale, je več podjetij prevzelo pobudo za odobritev daljših plačilnih rokov.
 
Vendar so postala previdnejša in so postavila strožje plačilne pogoje. Anketa družbe Coface o plačilih kitajskih podjetij za leto 2024 je pokazala, da so se povprečni plačilni roki v letu 2023 skrajšali. V podjetjih je bila bolj razširjena tudi uporaba orodij za obvladovanje tveganj.
 
Zaradi strožjih plačilnih pogojev se je povečalo število zamud pri plačilih. Vendar to ne pomeni nujno poslabšanja denarnih tokov podjetij. Če plačilnim rokom prištejemo še zamude pri plačilih, se je skupni povprečni čakalni čas od nakupa izdelka do plačila računa, t. i. dnevi vezave terjatev do kupcev, skrajšal s 140 dni v letu 2022 na 136 dni v letu 2023. To bi lahko bil znak izboljšanja cikla denarnih tokov podjetij.
 
Po pričakovanjih 53 % anketirancev naj bi se v letu 2024 gospodarski obeti izboljšali, saj se bo podpora politike povečala, konkurenca na trgu se bo umirila in posredni stroški proizvodnje se bodo zmanjšali. Upočasnitev povpraševanja v letu 2024 bi morala spodbuditi državno potrošnjo za stabilizacijo rasti."

Zamude pri plačilih1: po poročanju je zamud več, vendar so krajše

Leta 2023 je o zamudah pri plačilih poročalo 62 % anketirancev, leta 2022 pa 40 %. Vendar povečanje števila zamud pri plačilih ne pomeni nujno poslabšanja stanja denarnega toka podjetij. Leta 2023 so se zamude pri plačilih znatno skrajšale, in sicer s 83 dni v letu 2022 na 64 dni.
 
Anketa je pokazala tudi stalen trend upadanja izjemno dolgih zamud pri plačilih (nad 180 dni), ki presegajo 2 % letnega prometa, kar je prag za visoko tveganje neplačila - po izkušnjah družbe Coface 80 % takih zamud ni bilo nikoli plačanih. O takšnih zamudah je poročalo le 33 % anketirancev, kar je drugi najnižji delež od leta 2014.
 
Najdaljše zamude pri plačilih (84 dni) so še vedno v gradbeništvu, saj so bili gradbeni investitorji še naprej pod hudim finančnim pritiskom, ker so se nova stanovanja vztrajno slabo prodajala. V tekstilnem sektorju je, kot kaže, tveganje neplačil največje (izjemno dolge zamude pri plačilih, ki so presegala 2 % prometa), kadar pride do zamud pri plačilih. Vendar se razmere v letu 2024 verjetno ne bodo izboljšale, saj se bo zavrto povpraševanje zmanjšalo, stroški dela pa povečali.
 
Ostra konkurenca se navaja kot glavni razlog za finančne težave kupcev in je lahko delno posledica prevelikih zmogljivosti v nekaterih panogah. Vendar se ni zdelo, da je stroškovni pritisk za kitajska podjetja znatno breme, kar se ujema z razmeroma šibkim inflacijskim okoljem na Kitajskem.

Gospodarska pričakovanja: konkurenca se bo umirila, vendar so obeti glede povpraševanja neugodni

V prihodnosti lahko večja podpora politike podjetjem prinese nekaj zaupanja, saj je 53 % anketirancev še vedno optimističnih glede gospodarskih obetov v letu 2024. V farmacevtski industriji so najbolj optimistični zaradi strukturnega povpraševanja, ki izhaja iz staranja prebivalstva. Avtomobilska industrija in gradbeništvo sta prav tako dosegla boljše rezultate, saj naj bi električna vozila in naložbe v infrastrukturo še naprej uživale podporo politike. V tekstilnem sektorju so najbolj pesimistični, saj se bo zadržano povpraševanje v letu 2024 verjetno skrčilo, stroški dela pa se bodo povečali.
 
Ostra konkurenca je še vedno veljala za največje tveganje za poslovanje podjetij v letu 2024. Mnogo podjetij je leta 2023 ponudilo velike popuste, da bi povečala prodajo, zato naj bi se konkurenca leta 2024 umirila, saj se bodo zmanjšali posredni stroški proizvodnje. Toda upad povpraševanja naj bi se povečal, saj okrevanje povpraševanja slabi, medtem ko dohodek gospodinjstev in dobički podjetij še niso zagotovili visoko likvidnih sredstev. V zvezi s tem bo vlada morda morala povečati porabo, da bo stabilizirala splošno povpraševanje.
 
1 Zamuda pri plačilu pomeni obdobje med datumom zapadlosti plačila in datumom izvedbe plačila glede na povprečje iz odgovorov anketirancev.

Snemi sporočilo za javnost : Zamude pri plačilih na Kitajskem so se še skrajšale, vendar so podj... (2,73 MB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh