Novice in publikacije
25/05/2023
Novosti o družbi

Skupina Coface zabeležila zelo dober začetek leta s čistim dobičkom 61,2 MIO EUR

Skupina Coface zabeležila zelo dober začetek leta s čistim dobičkom 61,2 MIO EUR

 

Skupina Coface je 1. januarja 2023 začela uporabljati nova računovodska standarda MSRP 17 in MSRP 9. Vse vrednosti se primerjajo glede na formalne podatke za leto 2022 po MSRP 17, ki so bili predstavljeni 27. aprila 2023.

 

 

 

 

Promet: 475 mio eur, kar je 11,4 % več pri stalnih tečajih in obsegu tveganja
  • Področje zavarovanja terjatev je zabeležilo 10,9-odstotno rast pri stalnih menjalnih tečajih, kar je posledica povečane dejavnosti strank ter rasti prihodkov od provizij in opravnin (+12,8 %).
  • Stopnja zadržanja strank je bila rekordno visoka (95,7 %), cenovni učinek pa je bil še vedno negativen (–1,5 %), ampak višji kot v četrtem četrtletju 2022.
  • Področje informacijskih storitev je zabeležilo 15-odstotno rast pri stalnih menjalnih tečajih, faktoring pa 13,1-odstotno rast.
Neto škodni količnik je znašal 40,6 %, kar je za 0,3 odstotne točke več; neto kombinirani količnik je znašal 66,3 %, kar je za 1,7 odstotne točke več (povečanje za 10,3 odstotne točke v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2022, če se ne upošteva vpliv vladnih programov)
  • Kosmati škodni količnik se je povečal za 9,2 odsotne točke na 40,7 % v okolju tveganj, ki se še vedno počasi normalizira.
  • Razmerje čistih stroškov se je znižalo za 2,1 odstotne točke na 25,7 % zaradi pozitivnega poslovnega vzvoda, izboljšane ponudbe produktov in visoke pozavarovalne provizije.
Čisti dobiček (delež skupine) je znašal 61,2 mio eur, kar je 17,0 % več kot v prvem četrtletju leta 2022
Povprečna donosnost kapitala 1 je na letni ravni znašala 13,6 %
Na skupščini delničarjev 16. Maja 2023 je bilo odobreno izplačilo dividend za leto 2022 v višini 1,522 eur

Če ni navedeno drugače, so spremembe izražene s primerjavo s formalnimi rezultati po MSRP 17 z dne 31. marca 2022.

 

Xavier Durand, glavni izvršni direktor skupine Coface, je povedal:

"Skupina Coface je ohranila trend rasti z 11,4-odsotnim povečanjem prometa in rekordno visoko stopnjo zadržanja strank. Druge dejavnosti, vključno s prihodki od storitev (prodaja na področju poslovnih informacij, izterjava terjatev ter prihodki od provizij in opravnin), še naprej beležijo dvomestno rast, kar znova dokazuje trdnost poslovnega modela skupine Coface.
 
Čeprav so glavne centralne banke z zaostrovanjem denarne politike prispevale k ublažitvi inflacije, so se ob tem pokazale tudi pomanjkljivosti finančnih sistemov, ki so se navadili na zelo nizke obrestne mere. Zaradi strahu, ki je posledica stečaja ameriških regionalnih bank, se bo ponudba kreditov za podjetja verjetno zmanjšala.
Poleg tega sta bila v prvem četrtletju leta 2023 prvič uporabljena računovodska standarda MSRP 17 in MSRP 9. Ta standarda nista povzročila nobenih večjih sprememb pri ocenjevanju finančne uspešnosti skupine Coface, ki je še vedno velika. Skladno s tem novim računovodskim okvirom je skupina Coface zabeležila 17-odstotno povečanje čistega dobička, ki je znašal 61,2 mio EUR, in neto kombinirani količnik v višini 66,3 % za 13,6-odstotno donosnost opredmetenega kapitala, kar je nad vmesnimi cilji.
Po skupščini delničarjev, ki je potekala 16. maja, so bile 24. maja 2023 izplačane dividende v višini 1,52 EUR na delnico (kar ustreza 80 % dobička v letu 2022)."

 

Za podrobnejše informacije prenesite celotno sporočilo za javnost spodaj.

 

1 Donosnost povprečnega opredmetenega kapitala.
2 Predlagano izplačilo je bilo odobreno na skupščini delničarjev 16. maja 2023. Presečni datum dividende in datum izplačila dividend sta bila 22. in 24. maj 2023.

Snemi sporočilo za javnost : Skupina Coface zabeležila zelo dober začetek leta s čistim dobičko... (654,88 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh