Novice in publikacije
18/12/2023
Tveganja držav in ekonomske študije

Na Poljskem leta 2023 nekoliko krajše zamude pri plačilih, vendar ne v vseh sektorjih

Na Poljskem leta 2023 nekoliko krajše zamude pri plačilih, vendar ne v vseh sektorjih

Kljub gospodarskim izzivom in upadajoči odpornosti proti raznim zaviralnim dejavnikom ostaja splošna slika plačilne likvidnosti na Poljskem ugodna. Povprečni plačilni roki poljskih podjetij so znašali 42 dni in povprečne zamude pri plačilih 49 dni.
 
 
 
 
 
 

Plačilni rok1: manj ugodno obdobje kreditiranja

V poljskem poslovnem sektorju prevladujejo kratki plačilni roki, saj ima 45 % anketiranih podjetij povprečni rok plačila do 30 dni. Povprečni rok plačila se je skrajšal za štiri dni, s 46 v letu 2022 na 42 v letu 2023.
 
Med sektorji z najdaljšim povprečnim rokom plačila so avtomobilski (rok plačila več kot 90 dni pri 21 %), energetski (17 %) ter sektorja kemikalij in kovin (oba 14 %). Večina podjetij na Poljskem pričakuje, da se plačilni roki v naslednjih šestih mesecih ne bodo spremenili.

45b8b41ddc8e-graph-ENG

Zamude pri plačilih2 se med sektorji razlikujejo

Zdi se, da so zamude pri plačilih na Poljskem standardna praksa. 49,3 % anketiranih podjetij je izjavilo, da so v preteklih šestih mesecih prejela plačila drugih podjetij z zamudo.
 
Povprečne zamude pri plačilih so se skrajšale na 49 dni, kar je blizu rekordne vrednosti iz leta 2020 (48 dni). Najdaljše zamude pri plačilih so bile v papirni/lesni industriji in sektorju kovin (71 oziroma 69 dni), najkrajše pa v farmacevtskem sektorju (33 dni).

Pričakovanja: krepitev gospodarstva prinaša boljše obete

Pričakuje se, da bo imelo poljsko gospodarstvo v letu 2023 rekordno nizko rast BDP v višini 0,6 %, kar je posledica poslabšanja zlasti v prvi polovici leta, vendar se v zadnjih mesecih leta razmere že izboljšujejo. Podjetja so kljub temu še vedno poročala o raznih pomembnih izzivih, s katerimi se spoprijemajo, med katerimi so omejeno povpraševanje (pri 44 % podjetij) in davčne obremenitve (41 %), medtem ko se visoki stroški še vedno zajedajo v njihov dobiček.
 
Okrevanje naj bi bilo leta 2024, pri čemer naj bi rast BDP dosegla 2,8 %. Zato 31 % podjetij pričakuje, da se bo poslovna dejavnost v letu 2024 izboljšala (v primerjavi s 26 % v preteklem letu).
 
"Kljub počasni rasti poljskega gospodarstva v letu 2023 plačilna likvidnost podjetij ni bila prizadeta po zaslugi učinkov podpornih ukrepov in priložnosti za povečanje prometa in dobička podjetij. Čeprav se ekonomski obeti in domače povpraševanje izboljšujejo, bi lahko morebitno nadaljnje poslabšanje v zunanjem okolju negativno vplivalo na poljska podjetja."
 
Grzegorz Sielewicz, ekonomist
 
1 Plačilni rok: časovni okvir med tem, ko stranka kupi izdelek ali storitev, in zapadlostjo plačila.
2 Zamuda pri plačilu: obdobje med datumom zapadlosti plačila in datumom izvedbe plačila.
 
Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Na Poljskem leta 2023 nekoliko krajše zamude pri plačilih, vendar ne... (143,46 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh