Novice in publikacije
28/02/2024
Novosti o družbi

Rezultati Coface za poslovno leto 2023: čisti dobiček v višini 240,5 milijona € in predlagana dividenda v višini 1,30 € na delnico

Rezultati Coface za poslovno leto 2023: čisti dobiček v višini 240,5 milijona € in predlagana dividenda v višini 1,30 € na delnico

Promet: 1.868 milijonov €, kar je 6,0 % več pri stalnih menjalnih tečajih in obsegu tveganja ter 3,8 % več glede na poročano

  • Premije za zavarovanje terjatev so se povečale za 5,4 %; v drugi polovici leta je bila rast dejavnosti strank negativna zaradi zmanjševanja inflacije in upočasnitve gospodarske rasti
  • Stopnja zadržanja strank je bila rekordno visoka (93,1 %), cenovni učinek pa je bil še vedno negativen (–1,9 %), vendar se je v četrtem četrtletju 2023 stabiliziral
  • Dvomestna stopnja rasti v segmentu poslovnih informacij (17,3 % pri stalnih menjalnih tečajih in 23,4-odstotna rast v zadnjem četrtletju 2023) in izterjave terjatev, ki je manj ciklična. Faktoring se je povečal za 2,6 %

Neto škodni količnik se je zmanjšal za 2,0 odstotne točke, na 37,7 %; neto kombinirani količnik pa za 3,3 odstotne točke, na 64,3 %

  • Kosmati škodni količnik se je v okolju tveganj povečal za 0,3 odstotne točke, na 35,8 %, in je blizu povprečju iz preteklih obdobij
  • Razmerje čistih stroškov se je povečalo za 1,4 odstotne točke, na 26,6 %, kar odraža visoko pozavarovalno provizijo in splet dejavnosti, medtem ko nadaljujemo z vlaganji
  • Neto kombinirani količnik se je v zadnjem četrtletju 2023 povečal za 14,4 odstotne točke, na 59,0 %, kar je posledica pozitivnega gibanja velikih zahtevkov

Čisti dobiček (delež skupine) je znašal 240,5 milijona €, od tega je bilo 50,8 milijona € doseženega v četrtem četrtletju 2023. Povprečna donosnost kapitala[1] je na letni ravni znašala 13,4 %

  • Dobiček na delnico je znašal 1,60 €

Coface ima še naprej trdno bilanco stanja:

  • Ocenjena plačilna sposobnost je dosegla približno 199 %[2], kar je nad zgornjo mejo ciljnega razpona (od 155 % do 175 %)
  • Predlog za izplačilo dividende[3] na delnico v višini 1,30 €, kar pomeni 81-odstotni delež izplačanih dividend

Podaljšanje mandata glavnega izvršnega direktorja družbe Coface Xavierja Duranda za štiri leta in predstavitev naslednjega strateškega načrta Power the Core 5. marca 2024
 
Če ni navedeno drugače, so spremembe izražene s primerjavo z rezultati z dne 31. decembra 2022 (po metodologiji iz IFRS 17).
 
Xavier Durand, glavni izvršni direktor skupine Coface:
 
"Coface je leta 2023 dosegel še eno dobro leto v negotovem in razmeroma šibkem svetovnem gospodarskem okolju. Naš promet se je med letom povečal za 6,0 % pri stalnih menjalnih tečajih zaradi odličnega prvega polletja, stopnje zadrževanja strank, ki je bila še vedno rekordno visoka, in povečanja prihodkov od storitev. Prihodki iz naslova poslovnih informacij so se v zadnjem četrtletju povečali za 23,4 %, v celem letu pa za 17,3 %, kar potrjuje potencial te dejavnosti za rast.
 
Čisti letni prihodek po MSRP 17 je bil stabilen in je znašal 240 milijonov €, kar je posledica odlične marže za prevzem tveganj in je privedlo do 13,4-odstotne letne povprečne donosnosti kapitala kljub negativnemu vplivu zmanjšanja vrednosti nekaterih tujih valut (Argentina, Turčija) in padca cen nepremičnin, kar je vplivalo na čisti prihodek Cofacea.
 
V vse bolj negotovem okolju so ekipe družbe Coface potrdile svojo predanost in visoko raven strokovnega znanja, ki je na voljo našim strankam. Na skupščini delničarjev bomo predlagali dividendo v višini 1,30 € na delnico, kar pomeni 81-odstotni delež izplačanih dividend3. To je v skladu z ambicijami strateškega načrta Build to Lead - vsi cilji iz načrta so bili doseženi ali preseženi. Novi strateški načrt za obdobje 2024-2027 bomo predstavili 5. marca."
 
1 Donosnost povprečnega opredmetenega kapitala.
2 Ta ocenjena plačilna sposobnost je predhodni izračun, ki temelji na tolmačenju uredbe Solventnost II s strani družbe Coface in uporabi delnega internega modela. Končni izračun se lahko od predhodnega razlikuje. Ocenjena plačilna sposobnost ni revidirana.
3 Predlog o uporabi dobička bo predložen letni skupščini delničarjev, ki bo potekala 16. maja 2024.

Snemi sporočilo za javnost : Rezultati Coface za poslovno leto 2023: čisti dobiček v višini 240,... (237,56 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh