Naša ponudba

Naša ponudba

Storitev zavarovanja terjatev po meri vašega poslovanja

Če želite biti konkurenčni, poslovati na odgovoren in gospodaren način, hkrati pa drzneje in samozavestneje vstopati na nova tržišča, morate svojim strankam ponuditi čim boljše plačilne pogoje. A kaj se zgodi, ko gre kupec v stečaj ali izjemno zamuja s plačilom, na vašem računu pa se začnejo pojavljati rdeče številke?
 
Mi poskrbimo, da boste za trud in delo prejeli zasluženo plačilo, vi pa se lahko posvetite razvoju in rasti podjetja.
 
Na tej strani boste spoznali:
 
- Kaj je storitev zavarovanja terjatev
- Kaj vse gre lahko narobe, ko poslujete na odprt račun in nimate zavarovanja
- Katere oblike zavarovanja terjatev so vam na voljo
- Zakaj je zavarovanje terjatev pametna in odgovorna odločitev
- Kako lahko sklenete zavarovalno pogodbo v samo 3 korakih
 
 

Storitev zavarovanja terjatev

 
Zavarovanje terjatev je orodje, s katerim zaščitite svoje podjetje pred tveganjem neplačila kupcev in izboljšate tekoče poslovanje na več različnih nivojih. Z zavarovalno pogodbo lahko zavarujete terjatve, ki jih ima vaše podjetje do domačih ali tujih kupcev, s katerimi poslujete na odprt račun, s plačilnim rokom do 180 dni ali do dveh let.
 
 

Kaj vse gre lahko narobe, ko poslujete na odprt račun in nimate zavarovanja

 
Ko sklenete posel z domačim ali tujim kupcem in z njim poslujete na odprt račun, vedno obstaja možnost, da plačila za dostavljeno blago ali opravljene storitve ne boste prejeli. Razlogi za neplačane račune so lahko različni, vsekakor pa med njimi izstopata stečaj in prisilna poravnava kupca, s katerim poslujete. Ob vsakem takem poslu torej tvegate, da boste izgubili del svojega premoženja in zašli v finančne težave.
 
Storitve zavarovanja terjatev so prilagojene tako, da vaše podjetje obvarujejo pred nevarnostmi, ki prežijo na finančno varnost vašega podjetja:
 
- kupčeva insolventnost zaradi stečaja ali prisilne poravnave,
- podaljšane zamude pri plačilih,
- kupčeva nezmožnost, da bi vam vrnil vplačano predplačilo (avans),
- druga nekomercialna in politična tveganja (vojne, nemiri, prepoved transferjev in podobno).
 
Pred takimi situacijami se lahko zavarujete tako, da sklenete pogodbo o zavarovanju terjatev. S tem  svoje podjetje zaščitite pred posledicami prekomerne zamude plačila, stečaja ali prisilne poravnave kupcev oziroma plačilne nediscipline in pred drugimi tveganji. Zavarovalna pogodba, ki jo sklenete, vam omogoča izplačilo nadomestila škode, ki je nastala zaradi takšnih škodnih primerov.
 
 

Terjatve so premoženje, ki vam pripada - zavarujte ga!

 
Za uspešno in tekoče poslovanje potrebujete sredstva, s katerimi lahko krijete stroške in vlagate v razvoj podjetja. Terjatve do kupcev predstavljajo pomemben del sredstev – so premoženje, ki ga potrebujete, da bi lahko nemoteno nadaljevali s poslovanjem. Z zavarovanjem premoženja v obliki terjatev si zagotovite gospodarsko varnost in boljše poslovne pogoje, saj ste lahko prepričani, da podjetje ne bo utrpelo večje škode zaradi insolventnosti kupca.
 
 

Oblike zavarovanja terjatev

 
Vaše podjetje je unikatno, zato si zasluži storitev po meri vašega poslovanja in narave podjetja. Coface strokovnajaki smo usposobljeni za profesionalne storitve v več oblikah:
 
- zavarovanje celotne prodaje,
- zavarovanje posameznih poslov in
- zavarovanje vračila avansa.
 
 

Zakaj je zavarovanje terjatev pametna in odgovorna odločitev

 
Nobeno podjetje ne more trditi, da so vsi njegovi kupci stabilni in brez finančnih težav, zato vsem podjetjem priporočamo, da zavarujejo terjatve do kupcev in se tako lažje posvečajo razvoju in uresničevanju vizije.
 
Vsekakor je odločitev o zavarovanju terjatev pomembna za vaše podjetje, če:
 
- želite izboljšati konkurenčnost podjetja in kupcem ponuditi možnost plačevanja na odprt račun (z odlogom plačila),
- želite podjetju zagotoviti stabilnejši denarni tok in likvidnost, s tem pa povečati možnosti za pridobitev bančnih posojil in za izboljšanje bonitetne ocene,
- širite poslovanje na nove trge, ki predstavljajo večje tveganje za stečaj, prisilno poravnavo ali posledice plačilne nediscipline potencialnih kupcev,
- je vaša prodaja odvisna od manjšega števila kupcev, ki bi kot neplačniki lahko znatno ogrozili finančno varnost podjetja,
- poslujete s kupci le z akreditivi in/ali bančnimi garancijami, želite pa imeti dodatno prednost pri poslovanju s kupci na odprt račun,
- poslujete v panogi z nizko profitno stopnjo, ki ne dopušča finančnih izgub zaradi neplačanih obveznosti s strani kupcev.
 
 

Kaj vse še pridobi vaše podjetje ob sklenitvi zavarovalne pogodbe

 
S sklenitvijo zavarovalne pogodbe ne pridobite samo varne zaščite pred finančno izgubo in odgovornega partnerja za upravljanje s terjatvami, temveč tudi mnogo drugih prednosti, med katerimi velja izpostaviti:
 
- izboljšanje kreditne sposobnosti, povečanje dohodkov in dobičkonosnosti, večje možnosti za širitev na nove trge in fleksibilnejše postavljanje plačilnih pogojev novim kupcem,
- sprotne in sveže informacije o bonitetni oceni vaših kupcev, za katere poskrbimo mi,
- strokovna asistenca s strani naše specializirane ekipe, ki vam stoji ob strani in vam nudi pravne nasvete, nasvete o načinih izterjave in druge pomembne informacije,
- transparentno in enostavno upravljanje s terjatvami prek spletne aplikacije PKZ-Net.
 
 

Zavarujte terjatve v samo 3 korakih in začnite poslovati še bolje

  1.  
  2. 1. Izpolnite vprašalnik, tako da o vašem poslovanju pridobimo več informacij.
  3. 2. Prejmete ponudbo, ki vam jo po meri pripravimo v najkrajšem možnem času.
  4. 3. Sklenete pogodbo.
     

Storitev zavarovanja terjatev po meri vašega poslovanja

Seznam držav

Preverite državna tveganja

Poiščite državo na seznamu

Ekonomske študije