Novice in publikacije
14/05/2020
Novosti o družbi

Coface PKZ skupaj z državo pomagamo gospodarstvu v kriznih Covid-19 razmerah

Coface PKZ skupaj z državo pomagamo gospodarstvu v kriznih Covid-19 razmerah

Ponosni smo, da smo 12.5.2020 podpisali pozavarovalno pogodbo s SID banko, ki bo našim zavarovancem omogočala dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje.

Trenutne gospodarske razmere brez primere ogrožajo poslovanje in finančno zdravje zelo velikega števila slovenskih podjetij. Zato se v Coface PKZ zelo prizadevamo za ohranjanje kreditnih zavarovanj za naše zavarovance v največji možni meri.

 

Tako smo 12.5.2020 Coface PKZ in SID banka podpisali pozavarovalno pogodbo, s katero Republika Slovenija omogoča našim zavarovancem, da bodo lažje prebrodili krizo.

Državna zavarovalna shema se bo izvajala preko SID banke v obliki produkta Top Up, ki bo omogočal dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja. Produkt tako omogoča podjetjem, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja znižan, alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Dodatno kritje je možno za kupce iz držav EU in OECD, razen za kupce iz Slovenije. Shema je veljavna od 1.4.2020 do 31.12.2020.

Tržna vrzel v ponudbi kreditnih zavarovanj se je kot posledica Covid-19 pojavila na celotnem trgu kreditnih zavarovanj. To je prepoznala tudi Evropska komisija in s svojo odločitvijo z dne 27.3.2020 dopustila, da to tržno vrzel zapolnijo države članice z različnimi inštrumenti državne podpore. Podpis pozavarovalne pogodbe predstavlja takšno podporo.

Kreditno zavarovanje ima ključno gospodarsko vlogo, saj podjetja, zlasti mala in srednje velika, ščiti pred tveganjem neplačila kupcev po vsem svetu. Nov produkt bo zato slovenskim podjetjem omogočil, da ohranijo poslovanje v razmerah, v katerih se finančni položaj njihovih kupcev slabša, in si zagotovijo svoj denarni tok.

Sergej Simoniti, predsednik uprave Coface PKZ d.d. je o sklenitvi pozavarovalne pogodbe dejal:

"Posledice epidemije Covid-19 so svetovno gospodarstvo postavile v popolnoma nepredvidljive razmere. Obstaja verjetnost, da smo priča največji upočasnitvi gospodarstva v zadnjem času. Tako prihaja na trgu kreditnih zavarovanj do precejšnjih omejitev. Evropska komisija je zaradi tega konec marca 2020 sprejela določitev, da lahko države članice pomagajo pri premostitvi te krize. Veseli in ponosni smo, da smo s SID banko sklenili pozavarovalno pogodbo, s katero lahko našim strankam nudimo zavarovalno kritje, ki jim ga brez te pomoči ne bi mogli. Skupaj s SID banko bomo lahko pomagali slovenskemu gospodarstvu, da bo lahko čim bolje prebrodilo to krizo."

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je o novi zavarovalni shemi povedal:

"Top Up shema, ki bo izvajana preko SID banke, bo omogočala dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki so v tem času še posebej pomembni in nujni za nadaljnje poslovanje slovenskega izvoznega gospodarstva. Podjetja bodo s temi zavarovalnimi kritji, ki jih bodo lahko dobila neposredno preko različnih zavarovalnic, pridobila najvišjo varnost za poslovanje na izvoznih trgih EU in OECD, s čimer bo njihovo poslovanje tudi uspešnejše, lažje in hitrejše. Le s čimprejšnjo oživitvijo gospodarstva, ki v teh negotovih razmerah poleg likvidnostnega financiranja, potrebuje  tudi državno zavarovalno kritje, se lahko omogoči nove izvozne posle pa tudi ponovni trajnostni razvoj."

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc je ob tej priložnosti izpostavila zavzemanje GZS, da se v okviru protikorona zakonodaje uvedejo ukrepi za zavarovanje in (po)zavarovanje kratkoročnih terjatev in dodala:

"Veseli me, da so ti predlogi dobili visoko podporo pri SID banki kot pomemben element podpore izvoznega gospodarstva. Produkt TOP UP, ki ga bo nudil Coface PKZ, bo slovenskim izvoznikom, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja znižan, omogočal alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Še vedno pa ostajajo nepokrite terjatve do domačih kupcev. Zato se bomo tudi v prihodnjem obdobju zavzemali za to, da ministrstva pripravijo okvir sheme za (po)zavarovanje terjatev do domačih kupcev ter ustrezno prilagodijo zakonodajo ter shemo priglasijo na Evropsko komisijo."

Leon Zalar, predstavnik podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje je ob tem dejal:

"Verjamem, da bo predstavljeni produkt odločno pomagal slovenskim podjetjem v novih okoliščinah, da bodo lahko nemoteno nadaljevala s prodajo. Veseli me, da SID banka tudi na ta način pomaga slovenskim izvoznikom. Izvozne posle bomo tako lažje in varneje nadaljevali. Z velikim zanimanjem pa spremljamo tudi nadaljnji razvoj produkta; pričakujemo, da bo podobna rešitev ponujena tudi v tistem delu, kjer ne nastopamo kot izvozniki - torej na domačem trgu. Ob tem bi poudaril, da se glede na zaostrene razmere podjetniki novih poslov in nadaljevanja obstoječih loteva(j)mo z veliko mero previdnosti. Zato se mi zdi korektno, da dodatna kritja v obliki državne pomoči ne bodo vzpostavljana brez ocenjevanja tveganj, temveč bodo zagotovljena tam, kjer je to poslovno smiselno in upravičeno."

Snemi sporočilo za javnost : Coface PKZ skupaj z državo pomagamo gospodarstvu v kriznih Covid-19 r... (562,85 kB)
Vrh