Novice in publikacije
23/06/2020
Tveganja držav in ekonomske študije

Fokus: So poslovne bilance španskih in italijanskih podjetij pripravljene na šok COVID-19?

So poslovne bilance španskih in italijanskih podjetij pripravljene na šok COVID-19?

Španija in Italija sta gospodarstvi, ki jih bo COVID-19 najbolj prizadel, po napovedih Coface-a se bo v letu 2020 špansko gospodarstvo skrčilo za 12,8%, italijansko pa za 13,6%. Da bi približali potencialni vpliv tega krčenja na bilance stanja podjetij, smo izvedli simulacije razvoja solventnosti podjetij z uporabo podatkov centralnih bank, ki upoštevajo razlike med sektorji in velikostmi podjetij.
 
Rezultati kažejo, da bodo lahko nekatera velika podjetja v avtomobilskem in kovinskem sektorju v Španiji prizadeta zaradi majhnih likvidnostnih blažilnikov. V obeh državah se bo povečala zadolženost v gradbeništvu in trgovini na drobno, prav tako pa tudi v sektorju malih in srednje velikih podjetij tekstilne industrije v Italiji. Na splošno smo opazili večjo razširjenost ranljivih podjetij v Italiji, kar bo vplivalo na okrevanje. Španski in italijanski BDP naj bi se leta 2021 znižal za 10,2% in 8,9%, gospodarstvi bosta tako 3,9% in 5,9% pod ravnijo leta 2019.
 
Medtem ko naj bi bilo drugo četrtletje 2020 najbolj zahtevno četrtletje leta, zdaj obstajajo dobri razlogi za domnevo, da bo pot do okrevanja dolga in naporna. Kljub takojšnjim odlogom davkov, likvidnostnim garancijam, subvencijam za izplačane plače in dolžniškim moratorijem verjetno veliko ranljivih podjetij ne bo preživelo: Coface za obdobje 2020–2021 napoveduje, da se bodo insolventnosti podjetij povečale za 22% v Španiji in 37% v Italiji, glede na ravni 2019.
 
Poleg tega bi mnoga podjetja preživela le na račun bistveno večjega finančnega vzvoda. Tudi pri zelo nizkih obrestnih merah bo višji dolg privedel do trajno znižanih naložb.
 
Zato bi začasna kriza COVID-19 lahko močno negativno vplivala na potencial rasti države, kar bi pospešilo japanizacijo evro območja. Upoštevajoč to dejstvo se je priporočljivo podrobneje osredotočiti na zdravje poslovnih bilanc španskih in italijanskih podjetij. Na ta način je lažje prepoznati področja ranljivosti podjetij, pri katerih je bolj verjetno, da bo do insolventnosti tudi prišlo.

 

Za prenos publikacije kliknite sliko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Fokus: So poslovne bilance španskih in italijanskih podjetij pripravl... (111,48 kB)
Vrh