Novice in publikacije
18/03/2016
Tveganja držav in ekonomske študije

PANORAMA: plačilna disciplina na Kitajskem

PANORAMA: plačilna disciplina na Kitajskem

Nova raziskava Cofaca o upravljanju s tveganji, vključuje 1.000 kitajskih podjetij. Coface napoveduje, da bo rast BDP-ja v letu 2016 padla iz 6,9% v letu 2015, na 6,5% v letu 2016.
Poleg nerešenih vprašanj visokega finančnega vzvoda in presežne zmogljivosti v številnih sektorjih, skrb na Kitajskem povzročajo še borzna nihanja. Na kratek rok v prihodnje ni pričakovati izboljšanja plačilne discipline.

Snemi sporočilo za javnost : PANORAMA: plačilna disciplina na Kitajskem (752,95 kB)
Vrh