Novice in publikacije
10/11/2016
Tveganja držav in ekonomske študije

Panorama: Mehika

Panorama: Mehika

- Predsedniške volitve v ZDA so ustvarile nestanovitnost na mehiškem trgu, zaradi svoje močne gospodarske odvisnosti

- Zaznati je povečanje državnega primankljaja v drugem četrtletju leta 2016
- Coface napovedi: pozitivne za leto 2016 in 2017 (povečanje BDP-ja za 1,6%)

Snemi sporočilo za javnost : Panorama: Mehika (835,13 kB)
Vrh