Novice in publikacije
02/04/2019
Publikacije s področja ekonomije

Kitajske - raziskava plačilne morale 2019: Daljše zamude, s padcem rasti

Kitajske - raziskava plačilne morale 2019: Daljše zamude, s padcem rasti

Kitajsko gospodarstvo se je soočilo z nekaterimi izzivi leta 2018. Neplačilo podjetniških obveznic v ameriških dolarjih se je štirikrat povečalo in doseglo znesek 16 milijard USD, medtem ko se je število stečajev, obravnavanih prek Vrhovnega sodišča Ljudske republike Kitajske, povečalo na izrednih 6.646. Učinki zmanjševanja sredstev so v prvi polovici leta 2018 povzročili zaostrene likvidnostne razmere. To je sovpadalo z zaostritvijo trgovinskih napetosti med Združenimi državami in Kitajsko, kar je zmanjšalo razpoloženje potrošnikov, kar je pa potem povzročilo manjšo domačo porabo. Glede na te neugodne razmere večina anketirancev meni, da je malo verjetno, da se bo rast v letu 2019 izboljšala (59% v primerjavi s 33% pred letom). To je prvič, da je bil tovrsten rezultat zabeležen, odkar  Coface od leta 2003 izvaja ankete o plačilih na Kitajskem. Ta situacija je povzročil pritisk na kitajska podjetja, ki so se zanašala na  daljše plačilne pogoje ki pomagajo ohranjanju poslovanja.

V skladu z našo raziskavo 1.500 kitajskih podjetij -so se povprečni plačilni pogoji povečali na 86 dni v letu 2018 - iz 76 dni v letu 2017 kar je  v skladu s trendom, ki se je začel leta 2015, - pri čemer so najdaljši za avtomobilski in transportni sektor, sledi gradbeništvo in energetika.

Zamude pri plačilih so se tudi v letu 2018 poslabšale: 62% podjetij je doživelo zamude pri plačilih v letu 2018, 40% pa jih je poročalo, da so v letu 2018 zabeležile povečanje, kar je precej višje od 29%, zabeleženih v letu 2017. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je delež anketirancev, ki so doživeli ekstremne zamude pri plačilih (več kot 180 dni), ki presegajo 2% njihovega letnega prometa, so je povečal na 55% leta 2018 od 47% v letu 2017. Po izkušnjah družbe Coface 80% zamud pri tako dolgih rokih ni nikoli plačanih. Kadar te predstavljajo več kot 2% letnega prometa, je lahko ogrožen denarni tok podjetja.

Poleg tega je bil na zelo tveganem koncu spektra največji delež anketirancev, ki so doživeli izjemno dolge zamude pri plačilih, ki presegajo 10% letnega prometa, v gradbenem sektorju (28%), sledijo pa jim avtomobilska industrija (27%) in IKT (25%). Farmacevtski sektor je dosegel najnižji delež (7%), pred kmetijsko-živilskim sektorjem (12%). Kar nadalje  otežuje zadeve: skoraj 60% vprašanih je priznalo, da uporabljajo papirje bank in / ali  komercialne vrednostne papirje  namesto gotovine za plačila. To predstavlja skrita tveganja zaradi tovrstnih netransparentnih denarnih tokov, ki se lahko izkažejo za problematična, saj  rast v letu 2019 še naprej upočasnjuje.

 

Snemi to publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : Kitajske - raziskava plačilne morale 2019: Daljše zamude, s padcem r... (1,48 MB)
Vrh