Novice in publikacije
10/06/2015
Publikacije s področja gospodarskih družb

Publikacija: Prezadolženost podjetij v Sloveniji

Publikacija: Prezadolženost podjetij v Sloveniji

 

V Sloveniji je v zadnjih letih prišlo do obsežnih sprememb insolvenčne zakonodaje, kar je močno vplivalo na porast števila insolvenčnih postopkov. Zato smo se v podjetju COFACE odločili, da pripravimo nekoliko bolj poglobljeno analizo podjetij, nad katerimi so v prvem polletju začeli bodisi stečajni postopki bodisi postopki prisilnih poravnav. Analizo smo tokrat usmerili predvsem v ugotavljanje verjetnosti insolventnih dogodkov glede na pravno obliko, dejavnost ter obseg poslovanja posamezne poslovne entitete. Prepričani smo namreč, da lahko z omenjenimi izračuni precej pripomoremo k oceni prihodnjega tveganja insolventnih postopkov v posamezni panogi, kot tudi za posamezno podjetje.

Snemi to publikacijo : Publikacija: Prezadolženost podjetij v Sloveniji (82,74 kB)
Vrh