Novice in publikacije
11/10/2022
Novosti o družbi

Agencija Moody's je potrdila naše bonitetne ocene in spremenila napovedi v pozitivne

Agencija Moody's je potrdila naše bonitetne ocene in spremenila napovedi v pozitivne

Moody's v sporočilu za javnost poudarja, da ta ocena odraža "močno kapitalizacijo, dobro dobičkonosnost in omejeno izpostavljenost do Rusije. Družba Coface od leta 2020 dosledno vzdržuje solventnostni količnik skupine nad 190 %, količnik pa ni tako občutljiv na finančne in makroekonomske pretrese. To nizko stopnjo dovzetnosti so okrepile tudi nedavne izboljšave kakovosti sredstev skupine."
 
Poleg tega je bila donosnost skupine Coface v zadnjih petih letih zelo visoka, saj je povprečni skupni količnik med letoma 2017 in 2021 znašal 75 %.
 
Moody's tudi meni, da je skupina od leta 2016 "izboljšala svoje procese spremljanja tveganj in je bolj proaktivno prilagajala svoj portfelj tveganj". Bonitetna agencija Moody's pričakuje, da se bodo "te izboljšave v prihodnje odrazile v manj obsežnih šokih na kombiniranem količniku skupine, čeprav bo nestanovitnost prihodkov še naprej značilna za panogo kreditnih zavarovanj".
 
Nazadnje, v svojih obetih bonitetna agencija poudarja, da ta "sprememba obetov s stabilnih na pozitivne odraža vse večjo diverzifikacijo skupine ter okrepljeno spremljanje in izboljšano upravljanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju, zaradi česar Moody's pričakuje, da bo prišlo do manjšega nihanja dobička in da bo zavarovalnica bolje kos gospodarskemu padcu."
 
Phalla Gervais, direktor za finance in tveganja, je komentiral: "Pozdravljamo to spremembo napovedi, ki nagrajuje delo ekip družbe Coface in priznava visoko raven storitev, ki jih ponujamo našim strankam. Prav tako priznava agilnost in odpornost družbe Coface ter kakovost njenega upravljanja tveganj, ki so v središču naše kulture in strokovnega znanja. Družba Coface je prepričana, da bo uresničila svoj strateški načrt 'Build to Lead'."

Snemi sporočilo za javnost : Agencija Moody's je potrdila naše bonitetne ocene in spremenila napov... (344,88 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh