Novice in publikacije
26/02/2021
Tveganja držav in ekonomske študije

Poljska: Zamude pri plačilih med podjetji se med pandemijo skrajšujejo

Poljska: Zamude pri plačilih med podjetji se med pandemijo skrajšujejo

Pariz, 16. februarja 2021 - Leto 2020 je zaznamovala pandemija covida-19. Da bi ublažili vpliv te težke gospodarske situacije na poljska podjetja, so bili uvedeni različni ukrepi pomoči v podporo likvidnosti, kot so oprostitve in odlog plačila davkov in prispevkov. Posledično so se zamude pri plačilih med podjetji kljub obsežni gospodarski krizi skrajšale - a ker naj bi se ukrepi pomoči v letu 2021 postopno ukinili, dve tretjini podjetij pričakuje, da se bodo njihove poslovne dejavnosti letos poslabšale.
 
 

Povprečna plačilna zamuda poljskih podjetij je bila 48 dni, kar je 9 dni manj kot leta 2019. Zamude pri plačilih so pri njih običajna praksa. Samo 2,4 % podjetij je poročalo, da niso beležili zamud pri plačilih. 11 % sodelujočih družb je zabeležilo kumulativni skupni znesek terjatev, ki zamujajo več kot šest mesecev in ustrezajo več kot 10 % letnega prometa (v primerjavi s 16 % leto poprej). Poljsko gospodarstvo se je leta 2020 skrčilo za 2,8 %, Coface pa ocenjuje, da bo leta 2021 zraslo za 4 %. Kljub različnim ukrepom v podporo likvidnosti (oprostitve in odložitve plačila davkov in prispevkov za socialno varnost) kar 43 % podjetij ni prejelo nobene oblike pomoči.
 
Ob postopnem opuščanju ukrepov pomoči, načrtovanih za leto 2021, dve tretjini podjetij pričakuje poslabšanje poslovnih dejavnosti v letošnjem letu.
 
"Anketa o plačilih družbe Coface na Poljskem je potrdila, da se likvidnostno stanje podjetij ni bistveno poslabšalo. Zahvaljujoč številnim podpornim instrumentom so se povprečne zamude pri plačilih novembra 2020 zmanjšale na 48 dni (s 57 dni v letu poprej)," pravi Grzegorz Sielewicz, Cofaceov ekonomist za Srednjo in Vzhodno Evropo. "Tako kot so se podporni ukrepi v preteklem letu izkazali za koristne, lahko njihov umik letos povzroči hitro poslabšanje precej optimistične slike likvidnostnega stanja podjetij na Poljskem," še dodaja.
 
Kljub izboljšanju likvidnostnih razmer večina podjetij meni, da vpliv pandemije na poljsko gospodarstvo predstavlja največjo grožnjo. Anketirana podjetja pričakujejo, da bodo učinke pandemije občutila z zamikom. Poleg tega bodo podporni ukrepi postopno odpravljeni, ko bo gospodarsko okrevanje postalo bolj izrazito. Anketirana podjetja posledično pričakujejo, da bo prizadeta njihova likvidnost, zlasti ker jih je več kot polovica izkoristila ukrepe v podporo likvidnosti. Coface na podlagi te raziskave pričakuje povečanje zamud pri plačilih v prihodnjih mesecih v 7 od 12 sektorjev, kar med podjetji povzroča pesimizem glede tekočega leta.
 
Pridobite podrobno analizo ankete o plačilih podjetij za Poljsko v letu 2021.
 
Za prenos publikacije kliknite sliko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Snemi sporočilo za javnost : Poljska: Zamude pri plačilih med podjetji se med pandemijo skrajšuje... (725,12 kB)
Vrh