Novice in publikacije
04/07/2023
Publikacije s področja ekonomije

Anketa o plačilih v Aziji 2023

Anketa o plačilih v Aziji 2023

V letu 2022, ki so ga zaznamovali skokovita povišanja obrestnih mer, strožji finančni pogoji in višja inflacija, so azijska podjetja zaostrila kreditne pogoje.
 
Anketa družbe Coface o plačilih v Aziji je pokazala, da je manj podjetij omogočalo prodajo na kredit in da se je povprečni rok plačila skrajšal z 71 dni v letu 2021 na 66 dni v letu 2022. Kreditni pogoji so se zaostrili v večini od 13 sektorjev, vključenih v anketo, pri čemer so se plačilni roki najbolj skrajšali v IKT in gradbeništvu, kjer višji stroški surovin, pomanjkanje delovne sile in šibkejše svetovno povpraševanje pritiskajo na finančni položaj podjetij.
 
Strožji kreditni pogoji so sovpadali z daljšimi zamudami pri plačilih. Povprečna zamuda pri plačilu se je podaljšala s 54 dni v letu 2021 na 67 dni v letu 2022. Šest od devetih gospodarstev, vključenih v anketo, je zabeležilo daljše zamude pri plačilu, o največjem povečanju pa so poročali v Maleziji. Nasprotno pa so se zamude pri plačilih skrajšale v HongkonguAvstraliji in na Kitajskem, čeprav so o najdaljši povprečni zamudi pri plačilih še vedno poročala avstralska in kitajska podjetja.
 
Vendar pa daljše zamude pri plačilih niso povzročile poslabšanja kreditnega tveganja, saj je imelo manj podjetij izjemno dolge zamude pri plačilih, tj. zamude pri plačilih, daljše od 180 dni. Delež anketirancev, ki so navedli izjemno dolge zamude pri plačilih, večjih od 2 % njihovih letnih prihodkov, se je zmanjšal s 34 % v letu 2021 na 26 % v letu 2022. Spremljanje izjemno dolgih zamud pri plačilih je pomembno, saj po izkušnjah družbe Coface večina takih plačil ni nikoli poplačana. Zato se tveganja denarnih tokov po navadi povečajo, ko izjemno dolge zamude pri plačilih presežejo 2 % letnih prihodkov podjetja. Samo dva od 13 sektorjev (papirni sektor in trgovina na drobno) sta poročala o večjem deležu anketirancev z izjemno dolgimi zamudami pri plačilih, ki se je povečal z 22 % oziroma 23 % v letu 2021 na 29 % v letu 2022. Nasprotno pa se je delež izjemno dolgih zamud pri plačilih najbolj zmanjšal v tekstilnem sektorju, in sicer z 38 % leta 2021 na 14 % leta 2022.
 
Kljub nenehnim geopolitičnim in gospodarskim izzivom so bila azijska podjetja bolj optimistična glede obetov rasti v prihodnjem letu, pri čemer 77 % anketirancev pričakuje, da se bo gospodarska rast v letu 2023 izboljšala. Zaradi pričakovane večje ekonomske aktivnosti se je povečal delež anketirancev, ki so za leto 2023 napovedali izboljšanje prodaje in denarnega toka. Družba Coface v letu 2023 pričakuje nekoliko hitrejšo stopnjo rasti BDP v azijskih gospodarstvih v vzponu ter predvideva, da bodo višje cene surovin, zlasti cene energije, ter višje obrestne mere, strožji pogoji financiranja in šibko povpraševanje v svetovni trgovini ostali ključni zaviralci poslovne dejavnosti v letošnjem letu.
 
Anketa družbe Coface o plačilih podjetij v Aziji 2023 je bila izvedena med novembrom 2022 in aprilom 2023. Vanjo je bilo vključenih več kot 2300 podjetij z devetih trgov in iz 13 sektorjev v azijsko-pacifiški regiji.

Snemi to publikacijo : Anketa o plačilih v Aziji 2023 (1,40 MB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh