Novice in publikacije
08/11/2023
Publikacije s področja ekonomije

Anketa o plačilih v Franciji 2023: zamude pri plačilih daljše in pogostejše, na udaru mala podjetja

Anketa o plačilih v Franciji 2023: zamude pri plačilih daljše in pogostejše, na udaru mala podjetja

Anketa družbe Coface o plačilih podjetij, ki je bila izvedena med 630 podjetji julija lani, je pokazala, da je podaljšanje plačilnega roka strankam uveljavljena praksa med podjetji: 97 % jih je navedlo, da to počnejo ne glede na sektor in velikost podjetja. Vendar mikro podjetja odobrijo precej krajše podaljšanje, verjetno zato, ker imajo v splošnem manj manevrskega prostora pri denarnem toku, kar jim ne omogoča toliko prožnosti. V Franciji je povprečni podaljšani plačilni rok daljši (48 dni) kot v drugih evropskih državah, kjer smo izvedli podobne ankete, zlasti v Nemčiji; vendar je krajši kot v Aziji.
 
Toda kljub razmeroma dolgemu plačilnemu roku je vsaj 82 % podjetij v zadnjih 12 mesecih zabeležilo zamude pri plačilih strank. Poleg tega je večina navedla, da so zamude pri plačilih pogostejše in daljše kot lansko leto. Pomemben dejavnik, ki vpliva na zamude pri plačilih, je velikost podjetja: 70 % malih in srednjih ter mikro podjetij je navedlo, da so se zamude pri plačilih povečale kljub plačilnim rokom, ki so v splošnem že tako daljši od povprečja. Rezultati so še bolj zaskrbljujoči, saj je polovica mikro podjetij navedla, da imajo zamude pri plačilih "zelo pomemben" ali "kritičen" vpliv na njihov denarni tok. Poslabšanje plačilnih navad podjetij se odraža v številu insolventnih podjetij, ki se je od začetka leta nedvomno povečalo in celo preseglo ravni pred pandemijo covida-19. Medtem ko 50 % podjetij predvideva, da bodo zamude pri plačilih v naslednjih 12 mesecih stabilne, jih tretjina pričakuje, da bodo še pogostejše. Zelo malo anketirancev - ne glede na velikost podjetja - pričakuje, da bo zamud pri plačilih manj.
 
Kar zadeva trenutna tveganja, se odgovori precej razlikujejo glede na to, ali gre za izvozno podjetje ali podjetje, ki deluje izključno na francoskem trgu. Odgovori na anketo v zvezi s francoskim trgom so se bolj nanašali na težave pri zaposlovanju in pogoje financiranja (stroški in dostop). Nasprotno pa so izvozniki še posebno občutljivi na tveganja, ki negativno vplivajo na svetovno povpraševanje, dobavne verige in cene primarnih proizvodov. Gledano po sektorjih so težave pri zaposlovanju navedla zlasti podjetja v storitvenih dejavnostih, medtem ko so podjetja v industrijskem sektorju pogosteje poročala o težavah v zvezi s stroški blaga in tveganji dobavne verige. Podjetja v gradbenem sektorju so kot glavna tveganja opredelila cene primarnih proizvodov (brez energije), težave pri zaposlovanju ter seveda stroške in dostop do financiranja. V negotovih geopolitičnih okoliščinah v svetu, ki prispevajo k nearshoringu in friendshoringu, je 12 % anketiranih podjetij poročalo, da so vsaj del svoje dejavnosti že preselila. Pojav nikakor ni zanemarljiv, saj odstotek presega 20 %, če štejemo tudi podjetja, ki o tem razmišljajo.

Snemi to publikacijo : Anketa o plačilih v Franciji 2023: zamude pri plačilih daljše in po... (1,36 MB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh