Novice in publikacije
23/05/2023
Publikacije s področja ekonomije

Raziskava o plačilni disciplini na Kitajskem za leto 2023: Krajši plačilni roki, vendar slabši kreditni pogoji na področju proizvodnje kemikali...

Raziskava o plačilni disciplini na Kitajskem za leto 2023: Krajši plačilni roki, vendar slabši kreditni pogoji na področju proizvodnje kemikalij in lesne industrije

Leto 2022 je Kitajsko zaznamovala precejšnja gospodarska upočasnitev. Zaradi omejene likvidnosti in omejitev mobilnosti, ki so ovirale plačilne procese, so kitajska podjetja pokazala večjo prožnost pri dajanju kreditnih pogojev. Raziskava družbe Coface o plačilni disciplini podjetij na Kitajskem za leto 2023 je pokazala, da so se povprečni plačilni roki povečali s 77 dni v letu 2021 na 81 dni v letu 2022.
 
Daljši kreditni roki so prispevali k manjšemu številu primerov zamud pri plačilih v letu 2022. Med 1.000 anketiranci jih je 40 % poročalo o zamudah, kar je manj kot leta 2021, ko jih je bilo 53 %. To je predstavljalo najmanjši delež v zadnjih petih letih. Glavni razlog za zamude so bile finančne težave kupcev, ki so bile posledica pritiskov na marže zaradi konkurence in vse bolj tudi zaradi naraščajočih cen surovin. Poleg tega se je povprečna zamuda pri plačilu leta 2022 skrajšala s 86 na 83 dni. Glede na sektorje je o največjem skrajšanju povprečne zamude pri plačilu poročal kmetijsko-živilski sektor, in sicer za 23 dni.
 
Manj anketirancev je poročalo o povečanem obsegu zamujenih plačil (z 42 % na 21 %). To so bila predvsem mala podjetja (<50 milijard RMB prometa), ki so se zanašala na domači trg. Raziskava, izvedena med decembrom 2022 in marcem 2023, je tudi pokazala, da se je manj podjetij soočalo z zelo dolgimi zamudami pri plačilih (ULPD), to so plačila, ki zamujajo več kot šest mesecev in presegajo 2 % letnega prometa. Delež anketirancev, ki so omenjali takšne zamude, se je zmanjšal s 64 % v letu 2021 na 36 % v letu 2022. Glede na izkušnje družbe Coface, ki kažejo, da 80 % ULPD ni nikoli plačanih, to zmanjšanje kaže na manjše tveganje za denarni tok. Vendar se je to tveganje razlikovalo glede na sektor. Kemična industrija se je zdela najbolj ranljiva za finančna tveganja, saj je nekaj več kot tretjina (34 %) vprašanih poročala o zamudah, ki presegajo 10 % prometa, kar je več kot 26 % leta 2021, saj so višje cene energije in surovin, motnje v proizvodnji zaradi zapor in zmanjšano povpraševanje pritiskali na likvidnostne pogoje v sektorju. Trend naraščanja je bil opažen tudi v lesnem sektorju, kjer se je delež povečal z 0 % v letu 2021 na 20 % v letu 2022.
 
Pandemija - in posledične zaustavitve - je bila leta 2022 najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na podjetja. Ker se je kitajska vlada odmaknila od svoje politike ničelnega kova, se je delež anketirancev, ki so pričakovali izboljšanje prodaje in denarnega toka, vzporedno povečal, kar kaže na optimizem glede kitajskega poslovnega okolja v letu 2023.
 
Več podrobnosti najdete v naši publikaciji.

Snemi to publikacijo : Raziskava o plačilni disciplini na Kitajskem za leto 2023: Krajši pl... (2,26 MB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh