Novice in publikacije
12/09/2023
Publikacije s področja ekonomije

Raziskava o plačilni disciplini nemških podjetij v letu 2023

Raziskava o plačili za podjetja v Nemčiji za leto 2023

Nazaj v "stare slabe čase"

Nova izdaja Coface raziskave o plačilni disciplini podjetij v Nemčiji je bila izvedena julija in avgusta 2023, v njej pa je sodelovalo kar 1075 podjetij.
 
V nasprotju z lanskim letom na letošnje niso vplivali posebni dogodki, kot sta pandemija COVID-19 ali začetek vojne v Ukrajini in posledični pritiski na cene blaga. To je povzročilo učinek normalizacije in podatki o plačilih za leto 2023 so se približali ravnem pred pandemijo. Tudi tokrat je več podjetij ponudilo plačilne pogoje v letu 2023 (79 % vseh udeležencev), kar je primerljivo z letom 2019 (81 %). Splošna naklonjenost kratkim plačilnim rokom v Nemčiji je ostala nespremenjena: več kot polovica anketiranih podjetij je leta 2023 zahtevala plačila v 30 dneh, medtem ko so izjemno dolgi plačilni roki (120 in več dni) ostali redki.
 
Podatki o zamudah pri plačilih kažejo, kako zelo so v zadnjih letih podjetjem pomagali vladni podporni ukrepi. Zdaj, ko so se skoraj vsi podporni ukrepi, povezani s COVID-19, končali in se je učinek energetskih subvencij izenačil, se je število podjetij, ki so poročala o zamudah pri plačilih, normaliziralo in se leta 2023 povečalo na 76 %, kar je precej več kot v obdobju 2020-2022, vendar ne tako visoko kot leta 2019 (85 %). Kljub temu je treba omeniti, da so v avtomobilski industriji, transportu in sektorju informacijsko-komunikacijskih tehnologij nad ravnjo pred pandemijo. Povprečno trajanje zamud pri plačilih se je leta 2023 povečalo na 30,1 dneva (+1,4 dneva glede na leto 2022), kar je še vedno opazno pod pred-pandemskim povprečjem 39,7 dneva.
 
Čeprav je plačilna disciplina tudi po tem poslabšanju razmeroma dobra, so podjetja zelo pesimistična glede svojih poslovnih obetov. Pogled na njihov trenutni poslovni položaj je letos še posebej negativen, saj le 13 % udeležencev meni, da je njihov položaj boljši kot leta 2022, 41 % pa ga zaznava kot slabšega. Tudi obeti za leto 2024 so mračni. Le 20 % udeležencev pričakuje okrevanje svojega poslovanja, 28 % pa se jih pripravlja na še slabše obete.
 
Čeprav se je vpliv posameznih tveganj, kot so motnje v globalnih oskrbovalnih verigah, zmanjšal, se število tveganj, ki hkrati vplivajo na podjetja, povečuje. V tem okolju je Nemčija v primerjavi z letom 2022 izgubila podporo kot dobra poslovna lokacija, medtem ko so Združene države Amerike in Vzhodna Evropa pridobile na priljubljenosti. Nekoliko privlačnejša je postala tudi Kitajska, vendar je njena podpora v zgodovinski primerjavi ostala na zelo nizki ravni. To je tudi posledica strategij zmanjševanja tveganja nemških podjetij, ki skušajo zmanjšati svojo poslovno odvisnost od posameznih držav, dobaviteljev ali strank. Letos se je že 12 % sodelujočih podjetij odločilo za zmanjševanje tveganja, pri čemer je to najbolj vplivalo na tekstilno industrijo. V naslednjih treh letih 25 % vseh nemških podjetij, ki so sodelovala v naši raziskavi, pričakuje, da bo pri svojem poslovanju uporabljalo strategijo odpravljanja tveganj.

Snemi to publikacijo : Raziskava o plačilni disciplini nemških podjetij v letu 2023 (1,64 MB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh